urnurse.net
  งานทบทวนการใช้ทรัพยากรการแพทย์ - สิทธิ์ประกันสุขภาพ - เงื่อนไขความคุ้มครอง - มาตรฐานการรักษาพยาบาล
ทบทวนการใช้ทรัพยากร
 

การทบทวนสิทธิ์์ประกันสุขภาพ

ผู้ป่วยทุกคนที่เข้ามาใช้บริการที่รพ. ทุกคนต้องได้รับการทบทวนสิทธิ์ เพื่อที่ว่าโรงพยาบาลจะได้จัดสรรบริการได้อย่างถูกต้อง มิใช่ว่าโรงพยาบาลจะเลือกปฏิบัติในการรักษาแต่อย่างใด แต่ประเด็นหลักก็คือว่าโ รงพยาบาลจะเรียกเก็บค่ารักษาได้จากใคร โดยการชำระรูปแบบใด และโรงพยาบาลต้องเตรียมเอกสารใดบ้างนั่นเอง

ผู้ป่วย/ญาติบางราย พอเจ้าหน้าที่สอบถามเรื่องสิทธิ์ มีอาการหงุดหงิด ถึงกับต่อว่าเจ้าหน้าที่ ถามซ้ำซาก ถามแล้วถามอีก มาตั้งหลายครั้งทำไมจึงไม่ลงบันทึกไว้ และ ฯลฯ

ข้อแนะนำสำหรับเจ้าหน้าที่ หายใจเข้าปอดลึกๆ นับ 1 ถึง 10 แล้วยิ้มสบตาแบบชาวสยาม พร้อมให้คำชี้แจง ดังนี้ การทบทวน สิทธิ์จำเป็นต้องสอบถามทุกครั้งที่ผู้ป่วยมาใช้บริการ เนื่องจาก สิทธิ์มีการกำหนดระยะเวลา ที่อาจไม่แน่นอน สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามแต่สถานการณ์ เช่นอาจหมดอายุตามวันที่ระบุ หรือเมื่อพ้นสภาพจากภารกิจ

ผู้ป่วยบางรายมีหลายสิทธิ์ เช่น ข้าราชการ และ มีกรมธรรม์ประกันสุขภาพส่วนบุคคลด้วย วันดีคืนร้ายประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ ก็มีสิทธิ์พรบ.จราจร เข้ามาเกี่ยวข้องเพิ่ม กรณีเช่นนี้ การเลือกใช้สิทธิ์ ใดก่อนหรือหลัง ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของผู้มีสิทธิ์เป็นหลัก แต่ไม่ใช่ทั้งหมด เนื่องจากแต่ละสิทธิ์ก็จะมีข้อกำหนดเงื่อนไขความคุ้มครองที่ต่างกันไป แนวทางปฏิบติ โดยทั่วไป เจ้าหน้าที่มักใช้หลักการพิจารณา ดังนี้ เลือกใช้สิทธิ์ส่วนบุคคลก่อน ส่วนเกินที่เหลือจึงใช้สิทธิ์อื่น โดยสิทธิ์ภาครัฐจะเป็นทางเลือกท้ายสุด

ตัวอย่างการเลือกใช้สิทธิ์

อุบัติเหตุจราจร ใช้สิทธิ์ พรบ.ผุ้ประสบภัยจราจร เป็นอันดับแรก ส่วนที่เกินใช้สิทธิ์ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล และ้สิทธิ์ประกันสังคม ตามลำดับ

Hit Counter