urnurse.net
  รวมเรื่องควรรู้ สำหรับการทำงานพยาบาลวิชาชีพ ในโรงพยาบาล
การตรวจพิเศษ เพื่อการวินิจฉัยโรค
 

Cath Lab

การตรวจสวนหัวใจ และ การขยายหลอดเลือดหัวใจ

การสวนหลอดเลือดหัวใจ  Coronary Angiography
     เป็นการตรวจดูการตีบตันของหลอดเลือดหัวใจโดยการเจาะหลอดเลือดแดงที่ขาหนีบและสอดใส่สายสวนหลอดเลือดหัวใจ และฉีดสารทึบรังสีเข้าในหลอดเลือดหัวใจทีละเส้น และบันทึกภาพด้วยเครื่องเอกซเรย์ในท่าต่าง ๆ

แพทย์จะแนะนำให้ผู้ป่วยเข้ารับการตรวจด้วยการสวนหัวใจในกรณีที่การวินิจฉัยด้วยวิธีการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ การตรวจสมรรรถภาพหัวใจด้วยการเดินสายพาน และการตรวจหัวใจด้วยเครื่องเสียงสะท้อนความถี่สูงไม่ชัดเจน หรือเป็นการตรวจวินิจฉัยที่มีลักษณะการตีบที่รุนแรงหรือการรักษาทางยาไม่ได้ผล


การเตรียมตัวก่อนสวนหัวใจ

แพทย์จะเจาะหลอดเลือดแดงที่ขาหนีบด้านขวาของผู้ป่วยเพื่อสอดใส่สายสวน ดังนั้นผู้ป่วยควรอาบน้ำทำความสะอาดบริเวณขาหนับและต้นขาทั้ง 2 ข้าง

ควรงดอาหารและน้ำดื่มอย่างน้อย 4-6 ชั่วโมงก่อนการสวนหัวใจ อาจดื่มน้ำได้บ้างเมื่อต้องรับประทานยา เมื่อกระหายน้ำอาจอมน้ำกลั้วคอ แต่ไม่ควรกลืนลงไป

ควรหยุดยาต้านการแข็งตัวของเลือด (Warfarin) อย่างน้อย 3 วันก่อนวันสวนหัวใจ

เจ้าหน้าที่จะโกนขนบริเวณขาหนีบเพื่อทำความสะอาด และเช็ดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ


ขั้นตอนการสวนหัวใจ

พยาบาลจะติดแผ่นนำไฟฟ้าเพื่อวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจที่แขน และขาทั้ง 2 ข้าง ขณะตรวจแนะนำให้ผู้ป่วยนอนนิ่ง ไม่เคลื่อนไหว

แพทย์จะทายาฆ่าเชื้อบริเวณขาหนีบ และ ฉีดยาชา ก่อนการ เจาะหลอดเลือดแดงที่ขาหนีบ เพื่อ สอดใส่สายสวนหลอดเลือดหัวใจ

แพทย์จะฉีดสารทึบรังสีเข้าในหลอดเลือดหัวใจทีละเส้น และบันทึกภาพด้วยเครื่องเอกซเรย์ในท่าต่าง ๆ

การฉีดสารทึบรังสี อาจทำให้ ผู้ป่วยอาจร้อนวูบวาบ และรู้สึกร้อนทั่วตัวอยู่ประมาณ 1-2 วินาทีและจะดีขึ้นสู่ปกติ

ขณะสวนหัวใจแพทย์หรือเจ้าหน้าที่จะแนะนำผู้ป่วยหายใจเข้าลึก ๆ แล้วกลั้นหายใจไว้ประมาณ 5-10 วินาที เพื่อให้เห็นรอยตีบคอดของหลอดเลือดได้ชัดเจน

กรณีที่ หัวใจเต้นช้าเกินไปในขณะฉีดสารทึบรังส แพทย์จะแนะนำให้ผู้ป่วยหายใจเข้าลึก ๆ แล้วไอแรง ๆ 2-3 ครั้งติดกัน เพื่อกระตุ้นการทำงานของหัวใจ

ระยะเวลาที่ใช้ในการตรวจทั้งสิ้นประมาณ 20-30 นาที

คำแนะนำหลังการตรวจ

ผู้ป่วยสามารถดื่มน้ำและรับประทานอาหารได้ควรดื่มน้ำมาก ๆ เพื่อไล่สารทึบรังสีให้ออกจากร่างกาย

นอนราบบนเตียงประมาณ 4-6 ชั่วโมง สามารถพลิกตัวได้โดยไม่งอขาหนีบ หรืองอได้ไม่เกิน 30 องศา เพราะอาจทำให้เลือดออกจากแผล

การขยายหลอดเลือดหัวใจ
การขยายหลอดเลือดหัวใจจะทำในกรณีที่มีเส้นเลือดหัวใจตีบมาก โดยสามารถทำหลังจากการสวนหลอดเลือดหัวใจเพื่อการวินิจฉัย ได้ทันที แพทย์จะให้ยาละลายลิ่มเลือด (Heparin) เพื่อป้องกันไม่ให้เลือดแข็งตัว แล้วสอดสายสวนหัวใจพิเศษเข้าไปยังหลอดเลือดหัวใจเส้นซ้ายหรือขวาที่จะขยาย แล้วผ่านลวดตัวนำไปตามหลอดเลือดที่จะขยายโดยพยายามให้ลวดตัวนำผ่านรอยตีบไปให้ไกลที่สุด หลังจากนั้นจึงสอดบัลลูนไปวางไว้ในตำแหน่งที่ต้องการ แล้วขยายหลอดเลือด โดยทั่วไปจะมีการใส่ขดลวดค้ำยัน เพื่อป้องกันการตีบซ้ำไว้ด้วย
 

 

Hit Counter