urnurse.net
  เรื่องดี ดี มีไว้แบ่งปัน
เรื่องดีดี มีไว้แบ่งปัน

 

เข้าใจผิด

สาวน้อยเข้าไปสารภาพบาปกับหลวงพ่อ “หลวงพ่อคะ ลูกมาสารภาพบาป”

“มีอะไรว่าไปเลยลูก”

“ลูกส่องกระจกวันละสองครั้ง ทุกครั้งลูกบอกว่าตัวเองสวยเสียนี่กระไร เป็นบาปใช่ไหมคะ ที่หลงรูป ตัวเอง”

หลวงพ่อชำเลืองมองสาวน้อย บอกว่า “ไม่บาปหรอกลูก เป็นเรื่องเข้าใจผิดน่ะลูก”

Hit Counter