urnurse.net
  รวมเรื่องควรรู้ สำหรับการทำงานพยาบาลวิชาชีพ ในโรงพยาบาล
ความรู้พื้นฐานงานพยาบาล
 

Rule of nine

การประเมินระดับความรุนแรงของบาดแผลไฟไหมโดยประเมินจากความลึก และ ความกว้าง ความลึกแบ่งเป็น 3 ระดับชั้น ตามความลึกของชั้นผิวหนังที่ถูกทำลาย มีหน่วยเป็นดีกรี ี 1st - 2nd - 3rd ส่วนความกว้างคิดเป็น % โดยใช้ Rule of nine แบ่งพื้นที่ส่วนละ 9 % รวมกันทั้งตัวได้ 100% พอดี

 

Hit Counter