urnurse.net
รวมเรื่องควรรู้ สำหรับการทำงานพยาบาลวิชาชีพ ในโรงพยาบาล
การบริหารยา

วัคซีนป้องกันโรคทัยฟอยด์

ปัจจุบันโรคทัยฟอยด์พบน้อยมากในประเทศไทย โดยทั่วไปจึงไม่แนะนำให้วัคซีนทัยฟอยด์ในเด็กปรกติ แต่แนะนำเฉพาะกรณีที่เกิดระบาดของโรคหรือสำหรับผู้ที่จะเดินทางไปในที่มีการระบาด

วัคซีนมี 2 ชนิดคือ

ชนิดกิน

  • ชนิดกินเป็นแคปซูล กินวันละ 1 แคปซูล วันเว้นวัน ก่อนอาหาร 1 ชั่วโมง.รวม 3 แคปซูล ต้องกลืนทั้งแคปซูลห้ามแกะแคปซูล มักใช้ในเด็กอายุ 4-5 ปีขึ้นไป
  • ชนิดกินเป็นผงละลายน้ำ 1 ซองต่อน้ำ 1 แก้ว วันเว้นวัน ก่อนอาหาร 1 ชั่วโมง รวม 3 ซอง ใช้ในเด็กอายุ 2 ขวบขึ้นไป

ชนิดฉีด ฉีดเข้ากล้ามหรือใต้ผิวหนัง 0.5 ซีซี ครั้งเดียวฉีดได้ตั้งแต่อายุ 2 ปีขึ้นไป

 

Hit Counter