urnurse.net
  รวมเรื่องควรรู้ สำหรับการทำงานพยาบาลวิชาชีพ ในโรงพยาบาล
การบริหารยา

Influenza Vaccine วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่

แนะนำให้ฉีดวัคซีนในผู้ที่มีอายุเกิน 6 เดือนขึ้นไป และมีสภาวะผิดปกติทางร่างกาย เช่น เป็นโรคปอดเรื้องรัง, หอบหืด, โรคหัวใจผิดปกติ, เป็นโรคหรือกินยากดภูมิคุ้มกัน, โรคไตเรื้องรัง ฯลฯ

ขนาดที่แนะนำให้ฉีดเข้ากล้ามเนื้อหรือใต้ผิวหนังลึกๆ โดยต้องฉีด

  • เด็ก < 9 ปี ฉีด 2 เข็ม ห่างกัน 1 เดือน
  • เด็ก > 9 ปี ฉีด 1 เข็ม

อายุ

ขนาดที่ใช้ ( มล )

จำนวนครั้งที่ฉีด

6 – 35 เดือน

0.25

1-2

3-8 ปี

0.5

1-2

มากกว่า 8 ปี

0.5

1

หลังจากฉีดแล้วอาจทำให้มีอาการปวดเฉพาะตำแหน่งที่ฉีดหรืออาจมีไข้ได้

ข้อห้าม ห้ามฉีดในผู้ที่แพ้ไข่ชนิดรุนแรง

หมายเหตุ วัคซีนมีราคาแพงและต้องฉีดทุกปี ดังนั้นต้องพิจารณาความคุ้มค่าด้วย เพราะวัคซีนนี้อาจไม่ตรงกับสายพันธุ์ที่ระบาดในไทย

 

Hit Counter