urnurse.net
  รวมเรื่องควรรู้ สำหรับการทำงานพยาบาลวิชาชีพ ในโรงพยาบาล
การบริหารยา

วัคซีนป้องกันโรค อีสุกอีใส

แนะนำให้ฉีดในเด็กปกติที่ยังไม่เคยเป็นอีสุกอีใส โดยมีอายุ 1 ปีขึ้น แต่อายุที่เหมาะสมสำหรับเด็กไทยคือ 10-12 ปี ถ้าอายุมากกว่า 13 ปี ต้องให้ 2 เข็ม หรือแนะนำให้ฉีดในผู้ใหญ่ที่ไม่เคยเป็นและไม่มีภูมิคุ้มกัน

ขนาดที่แนะนำคือ

  • อายุ 1-13 ปี ให้ครั้งเดียว ฉีดเข้าใต้ผิวหนัง
  • อายุมากกว่า 13 ปี และผู้ใหญ่ ให้ 2 ครั้ง ห่างกัน 4-8 สัปดาห์
  • หลังฉีดอาจมีอาการไข้ปวด บริเวณที่ฉีดยา และอาจมีผื่นได้

ข้อห้าม

  1. ผู้ที่มีภูมิคุ้มกันผิดปกติ , กินยากดภูมิคุ้มกันอยู่ , ผู้ที่ได้ผลิตภัณฑ์จากเลือด
  2. หญิงมีครรภ์
  3. เด็กอายุน้อยกว่า 2 ปี

หมายเหตุ ฉีดหลังจากสัมผัสโรค สามารถป้องกันได้ แต่ ต้องฉีดภายใน 72 ชม.

 

Hit Counter