urnurse.net
  รวมเรื่องควรรู้ สำหรับการทำงานพยาบาลวิชาชีพ ในโรงพยาบาล
การบริหารยา

MMR หัด คางทูม หัดเยอรมัน

วัคซีนหัด คางทูม หัดเยอรมัน เป็นวัคซีนร่วม 3 ชนิด ฉีดครั้งละ 0.5 ml ในชั้นใต้ผิวหนัง ( subcutaneous) โดยฉีดครั้งแรก 9-12 เดือน ครั้งที่ 2 เมื่ออายุ 4-6 ปี

  • ในกรณีที่เกิดการระบาด หรือ เกิดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อหัดในเด็กเล็ก ฉีดเข็มแรกตั้งแต่อายุ 6 เดือน ให้ซ้ำเมื่ออายุ 12 เดือนและเมื่ออายุ 4-6 ปี
  • ในกรณีเด็กที่ติดเชื้อ ฉีดเหมือนเด็กปกติ เข็มแรกฉีดอายุ 9-12 เดือน เข็ม 2 ห่างจากเข็มแรก 1 เดือน หรือ 4-6 ปี แล้วแต่ระดับภูมิคุ้มกัน

ผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นหลังฉีด ได้แก่ ไข้ , ผื่น , ต่อมน้ำเหลืองโต , ต่อมน้ำลายอักเสบ , ลมพิษ , บวมแดง , ปวดข้อ , ข้ออักเสบ ( ผู้ใหญ่เป็นมากกว่าเด็ก )

ข้อห้ามใช้

  1. ตั้งครรภ์
  2. เจ็บป่วยรุนแรง หรือมีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง
  3. แพ้ยานีโอมัยซิน แบบรุนแรง (Anaphylaxis)
  4. การได้รับเลือดหรือผลิตภัณฑ์จากเลือด อาจทำให้ร่างกายตอบสนองต่อ วัคซีนในกลุ่มนี้ไม่ดี

หมายเหตุ

  1. ในคนปกติ ให้ MMR หลังจากสัมผัสโรคหัด 72 ชม. ป้องกันโรคหัดได้
  2. ให้ MMR หลังจากสัมผัสโรคหัดเยอรมัน และคางทูม ป้องกันไม่ได้

 

Hit Counter