urnurse.net
  รวมเรื่องควรรู้ สำหรับการทำงานพยาบาลวิชาชีพ ในโรงพยาบาล
การบริหารยา

HBV : วัคซีนป้องกันโรคตับอักเสบ บี

วัคซีนป้องกันโรคตับอักเสบบี แนะนำให้เด็กเกิดใหม่ทุกคนฉีด รวมทั้งผู้ที่ได้รับการตรวจเลือดแล้วพบว่าไม่ได้เป็นพาหะ และยังไม่มีภูมิคุ้มกัน หรือผู้ที่ต้องสัมผัสกับเลือด เช่น ผู้ที่ต้องรับเลือดเป็นประจำ ผู้ที่ต้องทำงานเกี่ยวกับเลือด เป็นต้น ควรฉีด Vaccine ให้ฉีดเข้ากล้ามเนื้อบริเวณหน้าขาหรือต้นแขน จำนวน 3 ครั้ง

แรกเกิด ถึง อายุ 1-2 เดือน , 6 เดือน ไม่ได้รับ Vaccine ตั้งแต่แรกเกิด ให้ฉีดเข็มแรกทันที่ เข็มที่ 2 และ เข็มที่ 3 ห่างจากเข็มแรก 1-2 เดือนและ 6 เดือน ตามลำดับ

ตารางการฉีดวัคซีนป้องกันโรคตับอักเสบบี

กลุ่มผู้รับวัคซีน

Engerix-B และ Euvax-B

HB-vax-II

ขนาด ( มล )

ขนาด ( มล )

- เด็กแรกเกิดจนถึงวัยรุ่นอายุ < 20 ปี ไม่ว่ามารดาจะเป็นพาหนะหรือไม่

10 m g ( 0.5 มล )

5 m g ( 0.5 มล )

- ผู้ใหญ่อายุ ³ 20 ปี

20 m g ( 1 มล )

10 m g ( 1 มล )

- ผู้ป่วยที่ภูมิต้านทานบกพร่อง/ผู้ป่วยที่ทำ dialysis

40 m g ( 2 มล )

40 m g ( 1 มล )

ผลจากการฉีดอาจมีอาการปวดเฉพาะที่หรือมีไข้ได้ โดยในเด็กโตพบได้บ่อยมาก

หมายเหตุ

  1.  เด็กที่คลอดจากมารดาที่เป็นพาหะ ( HbeAg + 1 ให้ HBIG ร่วมกับ Vaccine ให้ฉีด 0, 1, 6 เดือน หรือ 0, 1, 2, 12 เดือน
  2. ทารกคลอดก่อนกำหนด เข็มแรกเมื่อน้ำหนักถึง 2 kg หรือ 2 เดือน ขึ้นหากมารดาเป็นพาหะของโรคไวรัสตับอักเสบบี ให้ฉีด Vaccine ( และควรให้ HBIG ด้วย ) ทันทีหลังคลอด แล้วฉีดอีก 3 เข็ม เมื่อมีน้ำหนักตัวถึง 2 kg หรือ อายุ 2 เดือน ตามกำหนด 0, 1-2 , 6 เดือน Vaccine รวม 4 เข็ม
Hit Counter