การบริหารยาทั่วไป
หลักการบริหารยา 6 R
การฉีดยาเข้ากล้าม
การฉีดยาเข้าหลอดเลือดดำ
สารละลาย และน้ำยาฆ่าเชื้อสำหรับล้างแผล
วิธีใช้ยาแต่ละประเภท
การเตรียมยาฉีดและการฉีดยาอินซูลิน
การรับประทาน ยา Fosamax ในการรักษาโรคกระดูกพรุน
การใช้ฮอร์โมนทดแทน ในภาวะหมดประจําเดือน ( Hormone Replacement Therapy )
วิธีการใช้ยาเม็ดคุมกําเนิด
การใช้ยาเหน็บช่องคลอด
การใช้ยาครีมใส่ช่องคลอด
การใช้ยาสวนทวารหนัก
การใช้ยาเหน็บทวารหนัก
การใช้ยาหยอดตา
การใช้ยาป้ายตา
การใช้ยาหยอดหู
การใช้ยาผงผสมนํ้าของเด็ก
การใช้ยาล้างจมูก
การใช้ยาพ่นจมูก
การใช้ Nebulizers
การใช้ยาพ่นคอแบบ metered-dose inhaler (MDI)
การใช้ยาพ่นคอแบบ Turbuhaler
การใช้ยาพ่นคอ แบบ Accuhaler
การใช้ยารักษาโรคหัวใจ(อมใต้ลิ้น)
High alert drug : HAD
Acetazolamide
Adrenaline injection
Aminophylline , Theophylline
Amiodarone ( Cordaroneâ)
Atropine injection 
Calcium Gluconate injection 
Cyclophosphamide tablet 
Desferoxamine
Digoxin tablet,injection  
Dobutamine injection    
Dopamine injection   
Enoxaparin injection 
Heparin injection  
Insulin  
Magnesium Sulfate Injection
Mannitol inj
Methylergometrine
Methotrexate injection, tablet  
Misoprostol tab
Morphine Sulfate
Nitroglycerine injection 
Nitroprusside Sodium injection
Octreotide Acetate
Oxytocin
Pethidine Hydrochloride
Phenobarbital
Phenytion injection
Potassium Chloride injection   
Sodium bicarbonate injection
Streptokinase injection
Sulprostone inj
Tamoxifen tab
Terbutaline inj
Warfarin tablet    
วัคซีน
ตารางกำหนดให้วัคซีน 0- 12 ปี
วัคซีนป้องกันโรคบาดทะยัก : Tetanus toxoid
วัณโรค : BCG
โปลิโอ : OPV และ IPV
คอตีบ บาดทะยัก ไอกรน Diphtheria-Tetanus-Pertussis Vaccine; DTP
ตับอักเสบ บี : HBV
หัด คางทูม หัดเยอรมัน :MMR
ไข้สมองอักเสบ : JE
พิษสุนัขบ้า
Haemophilus influenzae type b
ตับอักเสบจากไวรัส A :HAV
อีสุกอีใส : VAR
ไข้หวัดใหญ : ่Influenza Vaccine
เชื้อ Streptococcus pneumoniae
ทัยฟอยด์
วัคซีน และอิมมูโนโกลบุลิน ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
เซรุ่มแก้พิษง
อันตรายจากการใช้ยา
Paracetamol
โครงการใช้ยาปฏิชีวนะ อย่างสมเหตุผล
หลักการ และ เป้าหมาย
โรคระบบทางเดินหายใจส่วนบน
โรคท้องร่วงเฉียบพลัน
แผลเลือดออก