urnurse.net
  รวมเรื่องควรรู้ สำหรับการทำงานพยาบาลวิชาชีพ ในโรงพยาบาล
การบริหารยา

สารละลาย และน้ำยาฆ่าเชื้อสำหรับล้างแผล

0.9% โซเดียมคลอไรด์ ( 0.9%NaCl , sodium chloride, , normal saline)

โดยทั่วไป เรียกว่า น้ำเกลือ มีคุณสมบัติความเข้มข้นเดียวกับพลาสมาในเลือด ( isotonic) ช่วยในการกระตุ้นการงอกขยายของเซลล์ใหม่

แอลกอฮอล์ 70% ( 70% alcohol )

สามารถฆ่าเชื้อได้ดีที่สุด มีผลต่อเชื้อทุกชนิด ยกเว้น สปอร์ ใช้สำหรับเช็ดผิวหนังรอบ ๆ แผล สามารถ ฆ่าเชื้อโรคที่ผิวหนังประมาณร้อยละ 90 ออกฤทธิ์ในเวลา 1-2 นาที โดยมีฤทธิ์ทำให้โปรตีนตกตะกอนหรือแตกสลาย

ข้อเสีย ระคายเคืองต่อเนื้อเยื่อเมื่อนำไปใช้ในบาดแผล หรือบริเวณที่มีรอยแผลสด ทำให้สิ่งขับหลั่งเกิดตะกอนขุ่น ซึ่งจะมีผลต่อการอักเสบติดเชื้อบริเวณนั้นได้อีกด้วย ดังนั้นจึงไม่ควรใช้แอลกอฮอล์ เช็ดแผลโดยตรง

ทิงเจอร์ไอโอดีน (tincture iodine)

เป็นน้ำยาทำความสะอาดผิวหนังที่ดีมากราคาถูก และมีพิษ (toxicity) ต่อเนื้อเยื่อของร่างกายน้อย เป็น bactericidal สามารถฆ่าได้ทั้งเชื้อแบคทีเรียและเชื้อไวรัส โดยจะฆ่าเชื้อแบคทีเรียที่ผิวหนังได้ประมาณร้อยละ 90 ภายใน 90 วินาที จึงนิยมใช้เป็นน้ำยาสำหรับทำให้ผิวหนังปราศจากจากเชื้อ อาจใช้ในในการรักษาแผลถลอกได้ โดยใช้ความเข้มข้น 0.8-1%

ข้อเสีย คือ เมื่อทาบริเวณผิวหนังแล้วตัวทำละลายจะระเหยไป ทำให้ความเข้มข้นสูงขึ้น ผิวหนังไหม้พองได้ ดังนั้นหลังจากใช้น้ำยา 1 นาที ให้เช็ดตามด้วยแอลกอฮอล์ 70%

เบตาดีน หรือโปรวิดีน ไอโอดีน (betadine, providone-iodine solution)

เป็น น้ำยาที่ระคายเคืองต่อผิวหนังน้อยกว่า ทิงเจอร์ไอโอดีนใช้ได้ดีใน mucous membrane โดยไม่มีปฏิกิริยาต่อ mucous และโปรตีนในสิ่งขับหลั่ง

ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ (hydrogenperoxcide)

จัดอยู่ในกลุ่ม oxide ซึ่ง
สามารถฆ่าเชื้อได้โดยการสร้าง oxidant คือ hydroxyl free radical (-OH) ไปทำลายจุลินทรีย์ (microorganism) ใช้สำหรับล้างแผลสกปรก แผลมีหนองหรือลิ่มเลือด

ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์แปรสภาพได้ง่าย จะสลายตัวถ้ามีสารอื่นเจือปนหรือถูกความร้อนและแสงสว่าง ดังนั้นจงควรเก็บไว้ในขวดสีชาที่มีฝาปิดแน่น

Hit Counter