คำย่อศัพท์แพทย์
การซักประวัติ และ ตรวจร่างกาย
การตรวจทางห้องปฏิบัติการ
คำย่อเกี่ยวกับเลือด
คำย่อเกี่ยวกับเวลา
ระบบไหลเวียนเลือด CVS
ระบบทางเดินอาหาร
ระบบทางเดินหายใจ
ระบบทางเดินปัสสาวะ
การพยาบาลพื้นฐาน
ปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพ
การให้ออกซิเจน
การดูดเสมหะ
การให้อาหารทางสายยาง
การสวนอุจจาระ
การสวนล้างกระเพาะอาหาร
การสวนล้างกระเพาะปัสสาวะ
การสวนล้างช่องคลอด
การล้างแผล
การเย็บแผล และการตัดไหม
การเช็ดตัวเพื่อลดไข้
การดูแลเฝือก
การปฐมพยาบาลผู้ป่วยกระดูกหัก
การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยกระดูกคอหัก
การป้องกันการเกิดแผลกดทับ
การดุแลผู้ป่วยแผลไหม้
การพยาบาล แม่ และเด็ก
คู่มือมารดาหลังคลอดและการดูแลทารก
การดูแลทารกแรกเกิด
การประเมินอาการ
การวัดสัญญาณชีพ
APGAR score
Coma score
ประมาณ % แผลไหม้
ปวดท้อง
เครื่องมือทำหัตถการ