urnurse.net
  รวมเรื่องควรรู้ สำหรับการทำงานพยาบาลวิชาชีพ ในโรงพยาบาล
พื้นฐานงานพยาบาล
 

การสวนล้างอวัยวะสืบพันธุ์ภายใน

(Vaginal douche)

หมายถึง

การใส่สารละลายตามแผนการรักษา เข้าไปล้างภายในช่องคลอด และปล่อยให้สารละลายไหลกลับออกมาทันที

จุดประสงค์
1.เพื่อเตรียมความสะอาดของบริเวณช่องคลอดก่อนผ่าตัด ก่อนใส่แร่ และหรือภายหลัง เอาแร่ออก
2.เพื่อชําระล้างสิ่งคัดหลั่ง ภายในช่องคลอด ในรายที่ี่มีตกขาวมาก และในผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูก เป็นต้น
3. เพื่อ ทุเลาอาการอักเสบ
4. เพื่อใส่ ยา
5.เพื่อปรับสภาพความเป็นกรด-ด่างในช่องคลอดในรายที่มีบุตรยาก

ข้อแนะนำในการปฏิบัติ

การใส่สายสวน ควร ค่อยๆสอดปลายสายสวนล้างเข้าไปในช่องคลอด จนรู้สึกว่าชนผนังด้านหลัง จึงหยุดแล้วจับให้สายสวนล้างอยู่กับที่ เปิด Clamp ปล่อยน้ำให้ไหลทางปลายสายเพื่อชะล้างผนังของช่องคลอด แล้วไหลออกทางปากช่องคลอด


ถ้าน้ำไหลแรงเกินไปอาจใช้ที่ปรับระดับ clamp  หนีบให้สายแบนลงเพื่อให้น้ำไหลช้าลง หรือเปลี่ยนตำแหน่งที่แขวนถุงสวนล้างให้ต่ำลงกว่าเดิม

ไม่ควรสวนล้างในกรณีที่มีการติดเชื้อของช่องคลอด เพราะจะนำเชื้อเข้าสู่ปากมดลูก


สำหรับหญิงตั้งครรภ์ ไม่ควรสวนล้างเกินอาทิตย์ละสองครั้ง ไม่ควรใช้น้ำร้อน ไม่ควรบีบน้ำยาเข้าช่องคลอดอย่างรุนแรง เพราะจะทำให้เกิดการแท้งหรือคลอดก่อนกำหนดได้


สำหรับคนทั่วไปไม่ควรสวนล้างบ่อยๆเกินวันละหนึ่งครั้ง เพราะอาจทำให้ระคายเคืองจากน้ำยา

 

Hit Counter