urnurse.net
  รวมเรื่องควรรู้ สำหรับการทำงานพยาบาลวิชาชีพ ในโรงพยาบาล
พื้นฐานงานพยาบาล
 

การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยกระดูกคอหัก 

๑.๓ ระมัดระวังศีรษะของผู้บาดเจ็บให้อยู่นิ่ง ๆ ถ้าอยู่ในท่านอนหงาย ยกบริเวณไหล่ของเขาเบา ๆ นำเอาผ้า (ผ้าเช็ดตัว) ม้วนให้มีขนาดใหญ่และมีความหนาพอที่จะสอดเข้าไปใต้คอของผู้ป่วยเจ็บ ห้ามงอหรือนำศีรษะผู้ป่วยมาทางด้านหน้า และห้ามยกหรือหมุนคอผู้ป่วยเจ็บ   นำวัสดุที่มีความแข็งแรง และมีน้ำหนักพอ วางประคอง ไว้ที่ด้านข้างของศีรษะผู้บาดเจ็บแต่ละข้าง

 

จำเป็นต้องมีผู้ช่วยเหลืออย่างน้อย ๒ คน เพราะจะต้องเคลื่อนศีรษะและลำตัวของผู้บาดเจ็บ ให้พร้อมเพรียงกัน ผู้ช่วยเหลือทั้งสองคนจะต้องมีการประสานงานกันอย่างดี และหลีกเลี่ยงที่จะไม่ทำให้ศีรษะของผู้บาดเจ็บคดงอ

ไม้กระดานที่นำมารองหลังผู้บาดเจ็บต้องมีความกว้าง และมีความยาวเพียงพอ อย่างน้อยจะต้องให้เลยจากศีรษะ และต่ำกว่าขาของผู้ป่วยเจ็บอย่างน้อย ๔ นิ้ว (ดูตามภาพ A)

กรณีที่ผู้บาดเจ็บอยู่ในท่านอนหงาย  ผู้ช่วยเหลือคนที่  ๑ ต้องอยู่ในท่าที่มั่นคง ประคองศีรษะและคอของผู้บาดเจ็บให้อยู่ระหว่างแขน ขณะเดียวกันผู้ช่วยเหลือคนที่ ๒ อยู่ในตำแหน่งด้านใดด้านหนึ่งของผู้บาดเจ็บ (บริเวณกึ่งกลางลำตัว) จากนั้นผู้ช่วยเหลือจับและยึดผู้บาดเจ็บให้แน่น บริเวณใต้ไหล่และสะโพก ค่อย ๆ เลื่อนผู้บาดเจ็บมาสู่กระดานรองหลังอย่างระมัดระวัง (ดูตามภาพ B)

กรณีที่ผู้บาดเจ็บอยู่ในท่านอนคว่ำ ผู้ช่วยเหลือคนที่ ๑ อยู่ในท่าที่มั่นคง ประคองศีรษะและคอของผู้บาดเจ็บให้อยู่ในระหว่างแขน ขณะเดียวกันผู้ช่วยเหลือคนที่ ๒ ค่อย ๆ พลิกตัวผู้บาดเจ็บอย่างระมัดระวัง ให้มาอยู่บนแผ่นกระดานรองหลัง (ดูตามภาพ C)

ผู้ช่วยเหลือคนที่ ๑ จะต้องประคองศีรษะและคอของผู้บาดเจ็บ ให้อยู่ในแขนของตัวเองไว้อย่างต่อเนื่อง โดยต้องอยู่ในท่าทางที่มั่นคง เวลาเดียวกันผู้ช่วยเหลือคนที่ ๒ จะต้องยกไหล่ของผู้บาดเจ็บอย่างระมัดระวัง เอาวัสดุที่อ่อนนุ่ม  เช่น ผ้าเช็ดตัว ม้วนแล้วสอดไว้ที่ใต้คอผู้บาดเจ็บ จากนั้นหาวัสดุมาวางไว้บริเวณด้านข้างของคอทั้งสองข้าง ผูกรัดให้แน่นเพื่อให้ศีรษะและคอของผู้บาดเจ็บอยู่นิ่ง ๆ (ดูตามภาพ D-E)

การจัดท่าเพื่อให้ผู้บาดเจ็บมีความปลอดภัย ให้ใช้ผ้าผูกคอ หรือเสื้อผ้าที่ฉีกออกเป็นชิ้นยาว ๆ นำมาผูกยึดบริเวณหน้าผาก และด้านใต้ของไม้กระดานรองหลัง (ดูตามภาพ D)

 

การปฐมพยาบาลกระดูกสันหลังหัก

                เป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ที่จะให้บอกว่าผู้บาดเจ็บที่พบว่ามีกระดูกสันหลังหัก  เมื่อมีการบาดเจ็บที่หลัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในรายที่ตกจากที่สูง และบริเวณหลังมีอาการเจ็บแปลบ มีลักษณะคดงอ ถ้าผู้บาดเจ็บบอกว่ามีอาการเจ็บ และขาไม่มีความรู้สึก ตลอดจนไม่สามารถขยับแขนขาได้  ก็จะมีเหตุผลและมั่นใจได้ว่าผู้บาดเจ็บมีการบาดเจ็บที่รุนแรงบริเวณหลัง ในรายที่มีกระดูกสันหลังหัก ส่วนต่าง ๆ ของกระดูกสันหลังที่แตกหักอาจมีลักษณะแหลมคม จะไปครูดหรือทิ่มแทงไขสันหลัง  ซึ่งเป็นเหตุให้เกิดอัมพาตที่ถาวรหรือเสียชีวิตได้

๑. กรณีที่ไม่สามารถนำผู้บาดเจ็บส่งไปทำการรักษาได้

๑.๑ ระมัดระวัง ห้ามเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บ  ถ้ามีอาการปวดหรือไม่สามารถขยับส่วนที่บาดเจ็บได้

๑.๒ ให้ผู้บาดเจ็บอยู่ในท่าที่พบครั้งแรก    ห้ามเคลื่อนย้ายส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายเด็ดขาด  เว้นแต่ในรายที่ไม่ช่วยอาจจะทำให้เกิดอันตรายตามมาได้

๑.๓ กรณีผู้บาดเจ็บอยู่ในท่านอนหงาย นำเศษผ้าห่มหรือวัสดุอื่นๆ ที่อ่อนนุ่มสอดเข้าไปรองไว้ใต้ส่วนโค้งของหลังด้านล่าง ซึ่งจะช่วยรองรับกระดูกสันหลังให้อยู่ในท่าปกติ ไม่ควรใช้วัสดุที่รองรับ ที่มีขนาดใหญ่เกินไปเพราะจะทำให้ส่วนสำคัญอื่น ๆ ถูกทำลายไปจากการที่ไปเพิ่มแรงกดตรงบริเวณกระดูกไขสันหลัง ถ้าผู้บาดเจ็บอยู่ในท่านอนคว่ำห้ามใส่วัสดุใด ๆ เข้าไปในส่วนของร่างกาย

๒. ถ้าจำเป็นต้องเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บไปยังพื้นที่ปลอดภัย ให้ปฏิบัติ ดังนี้

๒.๑ จัดให้ผู้บาดเจ็บอยู่ในท่านอนหงาย โดยใช้เปล หรืออุปกรณ์อื่น แข็งแรงในการนำมาทดแทน เช่น ไม้กระดาน หรือประตูที่มีความกว้างพอ และมีความยาวมากกว่าความสูงของผู้ป่วยเจ็บ (ไม่ให้กระดูกสันหลังคดงอ และกระดูกคอไม่หัก)  

 

Hit Counter