urnurse.net
  รวมเรื่องควรรู้สำหรับการทำงานพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาล
การตรวจเพื่อวินิจฉัย
 

โรคจากการติดเชื้อพยาธิ

กลุ่มโรคติดเชื้อ การเก็บตัวอย่างเพื่อส่งตรวจ
ตรวจหาพยาธิลำไส้ (i.e., Entomoeba histolytica)
1.1 เก็บอุจจาระประมาณ 5 กรัม ถ้าตรวจหา trophozoite ของโปรโตซัว ควรส่งถึง Lab ภายใน 30 นาที เพื่อตรวจด้วยกล้องจุลทรรศน์, ถ้าตรวจหา cyst และ oocyst ควรส่งภายใน 3 ชั่วโมง, ถ้าไม่สามารถส่งได้ตามเวลาดังกล่าว ให้แช่ในน้ำแข็งหรือเก็บในตู้เย็น (4 0c ) หรือเก็บดองไว้ในฟอร์มาลีน 10% แล้วนำส่งห้องปฏิบัติการ
1.2 เก็บอุจจาระแช่แข็ง หรือเก็บเลือด เพื่อตรวจหา Antigen ของพยาธิชนิดนั้น ต้องติดต่อห้องปฏิบัติการเพื่อให้เตรียมน้ำยาตรวจก่อนเก็บตัวอย่าง
โรค Malaria

เก็บเลือดจากปลายนิ้วประมาณ 1 หยด สำหรับแผ่นฟิลม์โลหิตชนิดบาง 1 แผ่น และ ประมาณ 3 หยด สำหรับแผ่นฟิลม์โลหิตชนิดหนา โดยการตรวจหาMalaria ต้องเตรียมชนิดบาง 2 แผ่นและชนิดหนา 1 แผ่น เก็บที่เวลาใดก็ได้

โรคเท้าช้าง (Filariasis)

การตรวจหา Filariasis ต้องเก็บแผ่นฟิลม์ชนิดหนา 2 แผ่น เก็บเวลาหลัง 20.00 น.ขึ้นไป หรือในเวลากลางวันต้องเก็บหลังกินยา Diethycarbamacine (DEC) 45 นาที ตามขนาดยา 2 มก.ต่อน้ำหนักตัว 1 กก.

พยาธิใบไม้ในปอด
เก็บเสมหะตัวอย่างประมาณ 5 มล. สำหรับการตรวจหาไข่พยาธิใบไม้ในปอด (Paragoimus egg) ควรเก็บในตอนเช้าหลังตื่นนอนและแปรงฟันแล้ว โดยให้ผู้ป่วยไอลงในกล่องเก็บเสมหะที่แห้งสะอาดมีปากกว้าง และมีฝาปิด รีบนำส่งห้องปฏิบัติการทันที
Pneumocystis carinii pneumonia (PCP)
เก็บน้ำล้างปอด Broncho alveolar lavage (BAL) หรือ bronchial washing ประมาณ 5 มล.ใส่ในหลอดแก้วหรือขวดแก้วสะอาด ปิดฝาพันด้วยพาราฟิล์ม ส่ง Lab ทันที
Trichomonas vaginalis
ใช้ swab ที่ปราศจากเชื้อ ป้ายตกขาวบริเวณช่องคลอดหรือบริเวณท่อปัสสาวะ (ในผู้หญิง) แล้วใส่ในหลอดที่สะอาดหรือใส่น้ำเกลือ 0.85% จำนวน 5 มล. รีบนำส่งห้องปฏิบัติการ สำหรับผู้ชายให้เก็บ uretral discharge โดย swab แล้วใส่ในหลอดที่สะอาดหรือใส่น้ำเกลือ 0.85% จำนวน 5 มล. รีบนำส่งห้องปฏิบัติการ
Toxoplasma gondii
ให้เจาะเลือดประมาณ 5มล.ใส่หลอดปราศจากเชื้อ แล้วทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้อง 2 ชั่วโมง นำไปปั่นด้วยเครื่องความเร็ว 2500 รอบต่อนาที นาน 10 นาที แล้วแยกซีรั่ม 2 มล.ใส่หลอดแก้วสะอาด พันด้วยพาราฟิล์ม เก็บในภาชนะมีน้ำแข็งระหว่างการนำส่งห้องปฏิบัติการ
Cryptosporidium parvum
เก็บอุจจาระประมาณ 5 กรัม (ขนาดนิ้วหัวแม่มือ) ส่ง Lab ทันที
Cyclospora cayetanensis
เก็บอุจจาระประมาณ 5 กรัม (ขนาดนิ้วหัวแม่มือ) ส่ง Lab ทันที
Hit Counter