urnurse.net
  รวมเรื่องควรรู้สำหรับการทำงานพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาล
การตรวจเพื่อวินิจฉัย
 

ไข้ไม่ทราบสาเหตุ

กลุ่มโรคติดเชื้อ การเก็บตัวอย่างเพื่อส่งตรวจ
Leptospirosis, Scrub typhus, Murine typhus, Tick typhus, Q-fever
เจาะเลือด 2-3 มล. ปั่นแยกเก็บซีรั่มในหลอดพลาสติก cryogenic vial หรือหลอดแก้ว เก็บแช่แข็งไว้ที่ - 20 oc หรือถังไนโตรเจนเหลว
 
ในการนำส่ง ควรนำส่งโดยเร็วและอยู่ในสภาพ 4 oc ตลอดเวลา ต้องเจาะ paired serum ห่างกัน 14 วัน
Hantaan virus และ Hantaan related virus
ตรวจหาระดับ Antibody โดยการเจาะเลือด 5 มล. ทิ้งเลือดให้แข็งตัวที่อุณหภูมิห้องประมาณ 30 นาที ดูดน้ำเหลืองแยกออกจากลิ่มเลือด หรือถ้าสามารถปั่นให้ตกตะกอนของเม็ดเลือดได้ ให้ปั่น 1500-2000 รอบ ประมาณ 5 นาที ให้เก็บน้ำเหลืองทดสอบทันทีหรือเก็บที่ -20oc เพื่อรอการตรวจ
 
ในการนำส่งต้องนำส่งโดยสภาพความเย็นประมาณ 4oc หรือกระติกน้ำแข็ง
Ebola virus

การเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจหาระดับ Antibody และ ตรวจแยกเชื้อ ต้องเก็บตัวอย่างด้วยความระมัดระวังอย่างมาก ทำการตรวจในห้องทดลองระดับ Biosafety level 4

  1. การเจาะเลือด ต้องทำโดยความระมัดระวัง เจาะเลือดประมาณ 10 มล. ใส่ในภาชนะที่อุณหภูมิต่ำกว่า -80oc หรือ dry ice ขณะนำส่ง อุปกรณ์ทั้งหมดต้องถูกเผาทำลาย
  2. เก็บปัสสาวะ Mid stream บรรจุใน screw cap, /เก็บ throat swab ใส่ใน screw cap ใส่ในภาชนะที่อุณหภูมิต่ำกว่า -80 oc หรือ dry ice ขณะนำส่ง อุปกรณ์ทั้งหมดต้องถูกเผาทำลาย
Brucellosis
เจาะเลือดผู้ป่วย 5 มล. ปั่นแยกซีรั่ม 2-3 มล. นำส่งโดยกล่องโฟมแช่แข็ง ถ้าไม่สามารถนำส่งได้ทันที ให้เก็บที่ตู้เย็นในช่องแช่แข็ง หรือ -20 oc
Toxic Shock Syndrome
สิ่งส่งตรวจแตกต่างจากกัน ขึ้นอยู่กับพยาธิสภาพที่อวัยวะใด เช่น หนอง เลือด น้ำจากช่องคลอด เป็นต้น ควรเก็บตัวอย่างก่อนได้รับยาปฏิชีวนะ โดยวิธีเก็บให้ใช้ swab 2 อัน สำหรับเพาะเลี้ยงเชื้อและย้อมกรัม นำส่งโดย Transport medium เช่น Stuarts หรือ Amies, medium ควรส่ง Lab ทันทีหรือภายใน 24 ชม. ถ้าไม่สามารถทำได้โดยเก็บในตู้เย็น
Lyme Disease
เจาะเลือดผู้ป่วย 5 มล. ปั่นแยกซีรั่ม 2-3 มล. นำส่งโดยกล่องโฟมแช่แข็ง ถ้าไม่สามารถนำส่งได้ทันที ให้เก็บที่ตู้เย็นในช่องแช่แข็ง หรือ -20oc
Hit Counter