urnurse.net
  รวมเรื่องควรรู้สำหรับการทำงานพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาล
การตรวจเพื่อวินิจฉัย
 

ตรวจการทำงานของไต

ไต เป็นอวัยวะที่มีหน้าที่สำคัญในการขับน้ำและของเสียออกจากร่างกาย หากไตมีความผิดปกติ ซึ่งวิเคราะห์ได้จากค่ายูเรียไนโตรเจน (BUN) ครีอะตินีน (Creatinine) และกรดยูริก (Uric Acid) ในเลือด ซึ่งสารเหล่านี้เป็นของเสีย เกิดจากการทำลายโปรตีนในร่างกายและขับออกทางไต เมื่อไตเสียหน้าที่ จึงมีการค้างของสารดังกล่าวในเลือด
ค่า BUN (Bloof urea Nitrogen) ถ้าค่า BUN สูง จะบอกภาวะหรือโรคต่างๆ ได้แก่ โรคไต นิ่ว การรับประทานอาหารที่มีโปรตีนมาก หรือภาวะเครียด
ค่าครีอะตินีน ( Cr : Creatinine) ครีอะตินีน เป็นสารชนิดหนึ่งที่เกิดจากการสลายของกล้ามเนื้อ ค่าครีอะตินิน แสดงถึงหน้าที่ของไตได้ดีกว่าค่า BUN ค่าครีอะตินีนที่สูงกว่าปกติ อาจเกิดจากโรคไต เลือดไปเลี้ยงไตน้อยลง หรือมีการอุดกั้นทางเดินปัสสาวะ

กรดยูริก (Uric Acid) เกิดจากการเผาผลาญอาหารประเภท เนื้อสัตว์ สารเพียวรีน ในโปรตีน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเครื่องในสัตว์ ถั่วเหลือง ถั่วแดง กระถิน ชะอม ใบขี้เหล็ก ผักตำลึง กระหล่ำดอก ผักบุ้ง ถั่วลิสง เห็ด หน่อไม่ฝรั่ง ดังนั้นหากเรารับประทานอาหารประเภทดังกล่าวจำนวนมาก ก็จะพบกรดยูริกในเลือดสูง และเนื่องจากกรดยูริกจะขับออกมาทางไต ถ้าหน้าที่ของไตเสียไป ก็จะทำให้กรดยูริกในเลือดสูงขึ้นได้เช่นกัน

การตรวจพบระดับกรดยูริกสูง จะบ่งชี้ถึงภาวะของโรคอื่นด้วย เช่น โรคเก๊าท์ นิ่ว มะเร็ง เม็ดเลือดขาว

ค่าปกติการทำงานของไต  
BUN 5 - 25 mg%
Creatinine 0.6 - 1.50 mg%
Uric Acid ชาย 3.4 - 7.0 mg%
  หญิง 2.4 - 5.7 mg%
คำแนะนำ หากพบค่าการทำงานของไตมีความผิดปกติ โดยเฉพาะค่า BUN และ Cr สูง ควรตรวจซ้ำเพื่อยืนยัน รวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารที่มีรสเค็ม อาหารประเภทโปรตีน เลี่ยงการใช้ยาที่มีผลต่อไต และหากมีการติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะหรือนิ่ว ต้องรักษาให้หายขาด

 

 

Hit Counter