urnurse.net
  ภาวะฉุกเฉิน และการช่วยเหลือเบื้องต้น
 

18. ซิบติดหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศ (Zipper injury)

หมายถึง

ภาวะที่เกิดจากรูดซิบด้วยความรีบร้อน มักพบในเด็กชายที่ไม่ได้สวมกางเกงใน

อาการร่วม/อาการแสดง

การรักษาเบื้องต้น/ส่งต่อ

1 อาการปวด เมื่อซิปหนีบ หนังหุ้มอวัยวะเพศ

  • ทำให้ซิบแตกโดย
  • ให้ towel clip (ที่ใช้ในห้องผ่าตัด) 2 อัน หนีบซิปข้างละอันตรงระหว่างตัวรูด แล้วดึงให้ซิปถ่างออก หรือใช้ประแจรถ 2 อัน หนีบข้างบนและข้างล่างแล้วตึงให้ซิปแยกจากกัน
  • ใช้ยาชาเฉพาะที่ แล้วใช้คีมตัดเอาเงี่ยงซิปด้านหนึ่งออก
  • ทำแผลและพิจารณาให้ยาปฏิชีวนะ ได้แก่ dicloxacillin
  • ถ้าไม่สำเร็จให้ส่งต่อ
Hit Counter