urnurse.net
  ภาวะฉุกเฉิน และการช่วยเหลือเบื้องต้น
 

เป็นลม (Syncope/Fainting)

หมายถึง

การมีภาวะหมดสติชั่วคราว เกิดขึ้นทันทีทันใด เนื่องจากเลือดไปเลี้ยงสมองลดลงและจะพบว่า มีการสูญเสียการทรงตัว ภาวะดังกล่าวสามารถกลับคืนดีได้เอง บางครั้งอาจมีอาการเตือนมาก่อน เช่น วิงเวียน ใจสั่น หูอื้อ ตาลาย

สาเหตุ:

 1. การอยู่ในที่ๆ มีอุณหภูมิสูง
 2. เหนื่อยจัด หิวจัด ออกกำลังกายมากกว่าปกติ
 3. เคร่งเครียด กังวล ตกใจกลัว
 4. เสียเลือด เสียน้ำ เสียเกลือแร่
 5. ได้รับบาดเจ็บอย่างรุนแรง
 6. ความดันโลหิตตกในท่ายืน
 7. สาเหตุจากยา เช่น กลุ่มยาลดน้ำตาลในเลือด กลุ่มยาลดความดันโลหิต
 8. โรคประจำตัว เช่น โรคหัวใจ หัวใจเต้นผิดจังหวะ
 9. กลุ่มปฏิกิริยา vasovagal reflex เช่น การไอรุนแรง การเบ่งถ่ายร่วมกับกลั้นหายใจ

อาการร่วม/อาการแสดง

การรักษาเบื้องต้น/ส่งต่อ

 • ไม่รู้สึกตัว คลำชีพจรเบาเร็ว
 • หายใจช้า หรือเร็วผิดปกติ
 • มีการอาเจียน กระวนกระวาย หมดสติ
 • มีอาการแน่นหน้าอก หายใจหอบถี่แรง เหงื่อออกมาก
 1. ประเมินความรู้สึกตัว ABCs
 2. จัดให้อยู่ในสถานที่ร่ม อากาศถ่ายเทได้ดี
 3. นอนราบไม่ต้องหนุนหมอน คลายเสื้อผ้าให้หลวม
 4. จับตะแคงหน้าไปด้านใดด้านหนึ่ง ล้วงเอาสิ่งที่อยู่ในปาก คอ (เช่น เสมหะ เศษอาหาร ฟันหลอม) ออก
 5. ถ้ามีภาวะหายใจไม่ดี ให้ผ้าหนุนใต้ไหล่ ศีรษะแหงนไป ด้านหลัง ตรวจดูในปาก คอ อีกครั้ง
 6. ถ้าอาการไม่ดีขึ้น จนมีภาวะระบบหายใจ และระบบไหลเวียนโลหิตไม่ทำงาน ต้องช่วยฟื้นคืนชีพ (cardiopulinonary resuscitation)
 7. ถ้าสงสัยภาวะผิดปกติของระดับน้ำตาล ให้ตรวจน้ำตาลในเลือด หากต่ำ ให้การรักษาตามแนวทางที่กำหนด
 8. ถ้าเกิดจาก vasovagal reflex ให้ทำการนวดหลอดเลือดคาโรติด ข้างละ 5-10 วินาที ทำจากข้างขวาไปข้างซ้าย
 9. ส่งต่อไปสถานบริการที่มีความพร้อม
 10. ผู้ป่วยที่ทราบสาเหตุของการเป็นลมชัดเจน และไม่มีอาการและอาการแสดงดังที่กล่าวมา 6-8 สามารถให้การดูและรักษาได้ โดย ให้การดูแลรักษาประคับประคองอาการ ร่วมกับการแก้ไขสาเหตุของการเป็นลม
 11. ประเมินการดูแลรักษาที่ให้
Hit Counter