urnurse.net
  ภาวะฉุกเฉิน และการช่วยเหลือเบื้องต้น
 

การบาดเจ็บที่สันหลัง (Spinal injury)

หมายถึง

การบาดเจ็บที่ทำให้เกิดความเสียหายต่อกระดูกสันหลัง เนื้อเยื่อโดยรอบ หรือเส้นประสาทที่อยู่ภายในกระดูกสันหลัง อาการและอาการแสดงจะแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับระดับของกระดูกสันหลังที่ได้รับบาดเจ็บ มักสัมพันธ์กับภาวะ head injury

อาการร่วม/อาการแสดง

การรักษาเบื้องต้น/ส่งต่อ

 1. หมดสติ
 2. ระบบไหลเวียนและระบบหายใจ หยุดทำงาน
 3. แขนขาชาหรืออ่อนแรง เป็นอัมพฤกษ์ อัมพาด
 4. สูญเสียความรู้สึกของลำตัว และแขนขา
 5. มีภาวะเกร็ง หรือกระตุก
 6. ความดันโลหิตลดต่ำลง
 7. สูญเสียการควบคุม ระบบประสาทอัตโนมัติ เช่น ไม่สามารถกลั้นอุจจาระ ปัสสาวะได้
 • ประเมินความรู้สึกตัว ABCs
 • ประเมินตำแหน่งที่มีการบาดเจ็บต่อไขสันหลัง รวมทั้งอาการชา อาการอ่อนแรง และการทำงานของระบบประสาทอัตโนมัติ
 • ให้การปฐมพยาบาลเบื้องต้น
 • ทำการส่งต่อ และต้องกระทำด้วยความระมัดระวัง ป้องกันการบาดเจ็บเพิ่มที่เกิดจากการขนย้าย โดยมีหลักการคือ
  • เคลื่อนย้ายให้กระดูกสันหลังอยู่ในท่าที่เป็นธรรมชาติที่สุดคือ หลังเป็นแนวตรง
  • เคลื่อนย้ายพร้อมกันทั้งตัว ห้ามหามหัวหามท้าย อาจให้นอนบนไม้กระดานแข็ง แปลชนิดแข็ง ศีรษะอยู่นิ่งวางหมอนทรายขนาบทั้งสองข้าง หรือใช้เทปติดศีรษะไว้กับอุปกรณ์ที่ใช้เคลื่อนย้าย
 • ถ้าไม่แน่ใจว่าผู้ป่วย มีการบาดเจ็บของกระดูกสันหลังบริเวณคอร่วมด้วยหรือไม่ ควรใส่ cervical collar ไว้ หรืออาจใช้กระดาษแข็งหรือหนังสือพิมพ์ พันคอไว้แทน ถ้าไม่มีกระดาษแข็งให้นอนคว่ำ

 

 

อ่านบทความที่เกี่ยวข้อง

การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยที่บาดเจ็บกระดูกสันหลัง

Hit Counter