urnurse.net
  ภาวะฉุกเฉิน และการช่วยเหลือเบื้องต้น
 

เม่นทะเลดำ (Sea urchins)

การถูกเม่นทะเลดำตามอวัยวะต่างๆ ที่สัมผัสกับหอยเม่น หนามของหอยเม่นจะมีลักษณะฐานหนามกว้าง ส่วนปลายแหลม ข้างในกลวง พิษจะอยู่ในท่อหนามแหลม

อาการร่วม/อาการแสดง

การรักษาเบื้องต้น/ส่งต่อ

1 Systemic reaction จะมีอาการแพ้ต่างๆ โดยเฉพาะ anaphylaxis

  • ประเมินความรู้สึกตัว ABCs
  • ถ้าระบบหายใจและระบบไหลเวียนโลหิตหยุดทำงาน ให้ทำการช่วยฟื้นคืนชีพ (cardiopulmonary resuscitation)
  • ให้ออกซิเจนถ้าหายใจไม่ดี
  • ให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ ถ้ามีความดันโลหิตลดลง หรือมีภาวะช็อก
  • ให้การรักษาเหมือน local reaction
  • ส่งต่อไปสถานบริการที่มีความพร้อม

2. Local reaction จะมีอาการเจ็บปวด เหมือนถูกหนามดำ ต่อมาจะมีอาการชาบริเวณที่ถูกตำ และถ้าหนามของหอยเม่นหักคา จ ะปวดมาก โดยเฉพาะเม่นทะเลดำ จะมีหนามที่ยาวและเปราะมาก

สามารถให้การดูแลรักษาได้

  • ทุบหนามที่หักคาให้แหลก โดยอาจใช้น้ำส้มสายชูหรือน้ำมะนาวทาที่แผลสลับการทุบ เพื่อลดอาการชา
  • ให้ยาแก้ปวดถ้าปวดมาก
  • ให้ยาแก้แพ้
  • ทาด้วยแอมโมเนีย เพื่อช่วยลดอาการปวด
Hit Counter