urnurse.net
  ภาวะฉุกเฉิน และการช่วยเหลือเบื้องต้น
 

แมงป่องต่อย ตะขาบ แมงมุมกัด

(Scorpion sting/Centipede and spider bite)

หมายถึง

แมงป่องต่อย ตะขาย แมงมุมกัด ส่วนใหญ่จะมีอาการคล้ายถูกผึ้ง ต่อ แตน ต่อย แต่จะปวด บวม ออกแสบออกร้อนมากกว่า จนบางครั้งมีอาการแพ้พิษ และทำให้มีอาการรุนแรงได้

อาการร่วม/อาการแสดง

การรักษาเบื้องต้น/ส่งต่อ

 1. หมดสติ
 2. มีภาวะ anaphylaxis
 3. ชัก
 4. หายใจลำบาก หัวใจเต้น ผิดปกติ เขียว หอบ
 5. คลื่นไส้อาเจียน เจ็บแน่นหน้าอก
 6. กระสับกระส่าย
 • ประเมินความรู้สึกตัว ABCs
 • ถ้าระบบหายใจและระบบไหลเวียนโลหิตหยุดทำงาน ให้ทำการช่วยฟื้นคืนชีพ (cardiopulmonary resuscitation)
 • รักษาแบบ anaphylaxis
 • ให้ออกซิเจน
 • ให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ
 • ส่งต่อไปสถานบริการที่มีความพร้อม

ถ้าอาการไม่มาก เช่น มีการบวมเฉพาะที่ ระบบไหลเวียนโลหิต ระบบหายใจปกติ ไม่มีอาการกระสับกระส่าย หรืออาการดังกล่าว ข้างต้น

สามารถให้การดูแลรักษาได้

 • ประคบบริเวณที่ถูกต่อยด้วยน้ำเย็นเพื่อลดความเจ็บปวด
 • ทาบริเวณที่ถูกกัดด้วยครีมสเตียรอยด์ หรือแอมโมเนีย เพื่อลดการบวมปวด
 • ยกแขนขาส่วนที่ถูกต่อยให้สูงเพื่อให้ยุบบวม
 • ให้รับประทานยาแก้ปวด
 • ให้ยาแก้แพ้กรณีแพ้คันหรือบวม
 • ให้ยาปฏิชีวนะ และยาป้องกันบาดทะยัก (ตามแนวทางมาตรฐาน)
 • สังเกตอาการ และติดตามการรักษา
Hit Counter