urnurse.net
  ภาวะฉุกเฉิน และการช่วยเหลือเบื้องต้น
 

ภาวะฉุกเฉินทางจมูก(Nasal emergency)

หมายถึง

ภาวะที่เกิดขึ้นแล้วเป็นผลเสียต่อการหายใจ ได้แก่
                1. เลือดกำเดาออก (epistaxis)
                2. สิ่งแปลกปลอมเข้าจมูก

อาการร่วม/อาการแสดง

การรักษาเบื้องต้น/ส่งต่อ

1 เลือดกำเดาไหล ร่วมกับมีประวัติโรคประจำตัว เช่น ความดัน โลหิตสูง มะเร็ง ของจมูก หรือ โรคเลือด

  • ให้ผู้ป่วยนั่งก้มศีรษะมาด้านหน้าเล็กน้อย
  • บีบจมูกแน่นๆ ประมาณ 5-8 นาที โดยให้หายใจทางปากแทน
  • ประคบบริเวณจมูกด้วยน้ำเย็น
  • ส่งต่อไปสถานบริการที่มีความพร้อม

2. เลือดกำเดาที่ออกจากบริเวณ anterior septum สาเหตุมักเกิดจากการแคะจมูก หรือมีอาการเวลาอากาศแห้งๆ เช่น ฤดูหนาว

สามารถดูแลให้การรักษาได้

  • ปฏิบัติตามข้อ 1 ถ้าเลือดยังไม่หยุด ให้ใช้สำลีชุบ adrenaline 1:1,000 อุดไว้นานประมาณ 10 นาที (ต้องแน่ใจว่าไม่มีประวัติความดันโลหิตสูง)

3. สิ่งแปลกปลอมเข้าจมูก ส่วนใหญ่มักพบในเด็ก

สามารถดูแลให้การรักษาได้

  • ถ้ามองเห็นให้คีบออก โดยใช้ nasal forceps
  • ถ้ามองไม่เห็นและเด็กดิ้นมาก ให้ส่งต่อ

 

Hit Counter