urnurse.net
  ภาวะฉุกเฉิน และการช่วยเหลือเบื้องต้น
 

ฟ้าผ่า ( Lightning injury)

หมายถึง

ภาวะที่ผู้ป่วยถูกฟ้าผ่า และทำให้เกิดอันตรายต่อร่างกายได้หลายระบบได้แก่
                1. Nervous system ซึ่งถ้ามีอาการรุนแรงมาก อาจทำให้เสียชีวิตจากระบบการหายใจล้มเหลว
                2. Hearing system เช่น เยื่อแก้วหูแตก หรือฉีกขาด
                3. Skin ทำให้เกิดแผลไหม้
                4. Heart ทำให้หัวใจได้รับการบาดเจ็บ และหยุดทำงาน
                5. Vascular system ทำให้เกิดการจับตัวเป็นก้อนของเลือดในเส้นเลือด

อาการร่วม/อาการแสดง

การรักษาเบื้องต้น/ส่งต่อ

  • ระบบไหลเวียนและระบบหายใจ หยุดทำงาน
  • กระสับกระส่าย ความรู้สึกตัวเปลี่ยนแปลง
  • มีบาดแผลไหม้ตามร่างกาย
  • ได้รับบาดเจ็บ มีบาดแผล มีกระดูกหัก
  1. ประเมินความรู้สึกตัว ABCs
  2. ถ้าระบบหายใจและระบบไหลเวียนโลหิตหยุดทำงาน ให้ทำการช่วยฟื้นคืนชีพ (cardiopulmonary resuscitation)
  3. ให้ออกซิเจน
  4. ให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ ถ้ามีภาวะความดันโลหิตลดต่ำลง หรือ ช็อก
  5. สำรวจว่ามีการบาดเจ็บอื่นๆ ร่วมด้วยหรือไม่ เช่น fracture  บาดแผลตามร่างกาย ถ้ามีต้องให้การช่วยเหลือเบื้องต้น
  6. ส่งต่อไปสถานบริการที่มีความพร้อม
Hit Counter