urnurse.net
  ภาวะฉุกเฉิน และการช่วยเหลือเบื้องต้น
 

คนกัด (Human bite)

หมายถึง

การบาดเจ็บที่เกิดจากการต่อสู้กัน การทำร้ายร่างกาย หรืออาจพบในผู้ที่มีความผิดปกติในระหว่างที่เพศสัมพันธ์ บาดแผลคนกัด จะทำให้เกิดการติดเชื้อได้ง่ายกว่าสัตว์อื่น เพราะใบหน้าคน มีเชื้อโรคมากมายทั้ง aerobic และ anaerobic bacteria ส่วน HIV และ hepatitis B มีรายงานการติดต่อจากแผลถูกกัดบ้างแต่น้อยมาก

อาการร่วม/อาการแสดง

การรักษาเบื้องต้น/ส่งต่อ

1 บาดแผลเหวอะหวะ บริเวณใบหน้า หรือบริเวณอื่นใดที่มีขนาดกว้าง สกปรกมาก และคิดว่า ไม่สามารถจะให้การดูแลรักษาเองได้

  • ประเมินสัญญาณชีพ ซักถามประวัติเกี่ยวกับการได้รับบาดแผล เช่น สุขภาพของผู้ที่กัด ระยะเวลาที่ถูกกัด การรักษาที่ได้รับ
  • ให้การดูแลบาดแผล
  • ให้ยาป้องกันบาดทะยัก (ตามแนวทางมาตรฐาน)
  • ส่งต่อไปสถานบริการที่มีความพร้อม

2. มีบาดแผลเล็กน้อย และไม่ใช่ตำแหน่งที่ ทำให้เกิดการเสียโฉม เช่น ที่ ใบหน้า

สามารถให้ดูแลรักษาได้

  • ให้การดูแลบาดแผล ล้างด้วย NSS จำนวนมากตัดแต่งเนื้อตาย เอาเศษสิ่งสกปรกออก
  • ไม่ควรเย็บทันที ยกเว้นบาดแผลที่ใบหน้าที่ไม่เหวอะหวะ ช้ำ หรือ สกปรกมาก อาจจะเย็บได้เพราะต้องการความสวยงาม ลดรอยแผลเป็น และใบหน้าเป็นตำแหน่งที่มีเลือดมาเลี้ยงมาก จึงมีโอกาสติดเชื้อต่ำ
  • ให้ยาปฏิชีวนะป้องการติดเชื้อ เช่น amoxycillin หรือ dicloxacillin
  • ให้ยาป้องกันบาดทะยัก (ตามแนวทางมาตรฐาน)
  • นัดตรวจติดตามการรักษา
  • กรณีแผลติดเชื้อรุนแรง เช่น cellulitis หรือมีไข้ให้พิจารณาส่งต่อ
Hit Counter