urnurse.net
  ภาวะฉุกเฉิน และการช่วยเหลือเบื้องต้น
 

ภาวะป่วยจากความร้อน (Heat stroke)


หมายถึง

ภาวะที่ร่างกายไม่สามารถควบคุมอุณหภูมิได้ เกิดจากการสัมผัสความร้อนจัด ทำให้ศูนย์ควบคุมอุณหภูมิในสมองหยุดทำงาน โดยอุณหภูมิร่างกายสูงเกิน 40.5 C (104.9F) มีภาวะขาดน้ำรุนแรง และระบบประสาทสมองส่วนกลางผิดปกติ

อาการร่วม/อาการแสดง

การรักษาเบื้องต้น/ส่งต่อ

 1. ช็อก
 2. เป็นตะคริว
 3. อาเจียน เวียนศีรษะ
 4. สับสน
 5. ไข้สูง
 6. มีเลือดออกในอวัยวะต่างๆ เช่น เลือดกำเดา
 7. ชัก
 8. หมดสติ
 • ประเมินความรู้สึกตัว
 • ถอดเสื้อผ้าออกให้หมด
 • เปิดพัดลม
 • ให้ออกซิเจน
 • ให้สารน้ำ 5% D/NSS IV
 • เช็ดตัวด้วยน้ำอุณหภูมิห้องให้ทั่วร่างกาย รวมทั้งด้านหลัง จนอุณหภูมิ ต่ำกว่า 38 ºC
 • พ่นน้ำอุณหภูมิห้อง ด้วยเครื่องฉีดพ่นน้ำ (ถ้ามี)
 • ส่งต่อไปสถานบริการที่มีความพร้อม

หมายเหตุ กลุ่มอาการป่วยจากความร้อนมักมีปัจจัยเสริมร่วม คือ
                1. สภาพแวดล้อมไม่เหมาะสม ร้อน ไม่มีลดพัด มีความชื้ออากาศสูง
                2. ใส่เสื้อผ้าหนา มิดชิด
                3. เพิ่งหายป่วย
                4. อ้วน
                5. ออกกำลังกายหนักเกินไป
                6. ได้รับน้ำไม่เพียงพอ และได้รับยาขับปัสสาวะด้วย
                7. กินอาหารมากเกินไป
                8. ดื่มสุรา
                9. ผู้สูงอายุ

Hit Counter