urnurse.net
  ภาวะฉุกเฉิน และการช่วยเหลือเบื้องต้น
 

กระดูกหัก(Fracture)


หมายถึง

การแยกจากกัน หรือการเสียความต่อเนื่องของโครงสร้าง หรือส่วนประกอบของกระดูกโดยแบ่งเป็น
                1. การหักที่ไม่สมบูรณ์ (incomplete fracture) เช่น เป็นรอยร้าว
                2. การหักที่สมบูรณ์ (complete fracture)
กระดูกหักแบ่งตามลักษณะของแผล และมีผลต่อการรักษา คือ
                1. กระดูกหักชนิดไม่มีแผลติดต่อกับภายนอก (closed fracture)
                2. กระดูกหักชนิดมีแผลติดต่อกับภายนอก (opened fracture)

อาการร่วม/อาการแสดง

การรักษาเบื้องต้น/ส่งต่อ

 • กระดูกหักชนิดมีแผลเปิด แผลสกปรก
 • กระดูกหักที่มีการเสียเลือดมาก
 • กระดูกหักที่มีการทำลายเส้นเลือดแดง เส้นประสาท กล้ามเนื้อ
 • การเคลื่อนไหวตำแหน่งที่บาดเจ็บลดลง
 • บวมผิดรูป
 • หมดสติจากการเสียเลือดมาก
 1. ประเมินความรู้สึกตัว ABCs
 2. ให้ออกซิเจน ถ้าหายใจไม่ดี
 3. ให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ ถ้ามีความดันโลหิตลดลงหรือมีภาวะช็อก
 4. ประเมินตำแหน่งที่มีการบาดเจ็บ
 5. ให้การดูแลบาดแผล
  • ทำการห้ามเลือดถ้ามีเลือดออก
  • ดาม (splint ) บริเวณที่หัก
  • ล้างแผลให้สะอาดด้วยNSS จำนวนมาก ปิดแผลไว้
  • ประคบเย็น เพื่อลดความเจ็บปวดและลดบวม
 6. ฉีดยาป้องกันบาดทะยัก (ตามแนวทางมาตรฐาน) กรณีที่มีแผลเปิด
 7. ให้ยาแก้ปวด
 8. จัดท่าให้เหมาะสม เพื่อให้การไหลเวียนโลหิตดีขึ้น
 9. งดน้ำและอาหารทางปาก กรณีที่มีแผลเปิด
 10. ส่งต่อไปสถานบริการที่มีความพร้อม
Hit Counter