urnurse.net
  ภาวะฉุกเฉิน และการช่วยเหลือเบื้องต้น
 

ตกจากที่สูง (Falling)

 หมายถึง

ภาวะที่มักเกิดกับผู้สูงอายุ และผู้ที่ทำงานเกี่ยวกับความสูง เช่น ก่อสร้าง ไฟฟ้า โทรศัพท์ ผู้ที่เมาสุรา คนที่ฆ่าตัวตาย


 ความรุนแรง

ขึ้นอยู่กับตำแหน่งของร่างกายที่ลงกระแทกพื้น การกระแทกโดนวัตถุอื่นก่อนตกถึงพื้น
 การบาดเจ็บ มักจะเป็นการบาดเจ็บของร่างกายหลายๆส่วนพร้อมกัน (multiple injury) โดยจะมีการส่งแรงผ่านกระดูกข้อเท้าและกระดูกขา กระดูกเชิงกราน และกระดูกสันหลัง ตามลำดับ

อาการร่วม/อาการแสดง

การรักษาเบื้องต้น/ส่งต่อ

 • หมดสติ
 • ความรู้สึกตัวเปลี่ยนแปลง
 • ความดันโลหิตลดลง
 • การบาดเจ็บต่อศีรษะ กระดูกสันหลัง กระดูกแขนขา
 • เส้นเลือดแดงใหญ่ใกล้หัวใจฉีกขาด ถ้าตกจากที่สูงมาก
 • การบาดเจ็บของทรวงอก และอวัยวะภายใน
 • มีบาดแผลตามร่างกาย มีเลือดออกมาก
 1. ประเมินความรู้สึกตัว ABCs
 2. ถ้าระบบหายใจและระบบไหลเวียนโลหิตหยุดทำงาน ให้ทำการช่วยฟื้นคืนชีพ (cardiopulmonary resuscitation)
 3. ประเมินการบาดเจ็บและความรุนแรง รักษาการบาดเจ็บเฉพาะแห่ง เช่น กระดูกหัก บาดเจ็บช่องท้อง บาดเจ็บทรวงอก เป็นต้น
 4. งดน้ำและอาหาร กรณีมีบาดเจ็บที่ศีรษะรุนแรง หรือมีบาดเจ็บในช่องอก ช่องท้อง และกระดูกหัก
 5. ส่งต่อไปสถานบริการที่มีความพร้อม
Hit Counter