urnurse.net
  ภาวะฉุกเฉิน และการช่วยเหลือเบื้องต้น
 

ภาวะฉุกเฉินทางตา (Eye emergency)

หมายถึง

ภาวะที่เกิดขึ้นแล้วเป็นอันตรายกับตา และการมองเห็น ได้แก่
                1. การได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ หรือถูกทำร้าย
                2. แมลง หรือสิ่งแปลกปลอมเข้าตา
                3. สารเคมีเข้าตา (chemical burn)

อาการร่วม/อาการแสดง

การรักษาเบื้องต้น/ส่งต่อ

1. การได้รับบาดเจ็บ (blunt trauma)

1.1. เปลือกตาฉีก

 

 • ทำแผล ส่งต่อเพื่อให้ได้รับการเย็บซ่อมแซม ถ้าปล่อยไว้จะบวม และเย็บยาก

1.2. ตาบวม เขียวช้ำ มีเลือดออก อาจมี fracture ร่วมด้วย

 • ประคบด้วยน้ำเย็นแล้วส่งต่อ

1.3. มีเลือดออกใน anterior chamber(hyphema) ตามัว ตาแดง ปวดตา ใช้ไฟฉาย ส่องจะเห็นเลือดในตาดำ

 • Absolute bed rest โดยให้ศีรษะสูง 30 -40 องศา
 • ปิดตาทั้ง 2 ข้าง
 • ให้ยาแก้ปวด
 • ส่งต่อ

2. สิ่งแปลกปลอมเข้าตา

2. 1. โลหะติดแน่น เคืองตา ปวดตา และ น้ำตาไหล

 

 • หยอดยาชา (ถ้าสามารถทำได้)
 • ให้ยาแก้ปวด
 • ส่งต่อทันที

2.2. ถ้ามองเห็นสิ่งแปลกปลอมชัดเจน และมีอาการเพียงระคายเคืองตา

สามารถให้การดูแลรักษาได้

 • ให้ล้างตา หรือเขี่ยออก
 • ป้ายยา
 • นัดติดตามอาการใน 24 ชั่วโมง
 • หากพบบาดแผลบนแก้วตาให้ส่งต่อ

3. สารเคมีเข้าตา (chemical burn)

 • อาจเป็นกรด หรือ ด่าง แสบตา
 • ปวดตามาก
 • ล้างตาด้วย NSS นานประมาณ ½ ชั่วโมง ใช้ NSS อย่างน้อย 2 ลิตร (ถ้ามีอาการปวดมาก ให้หยอดยาชาก่อนล้างเพื่อให้ลืมตาได้)
 • ส่งต่อ

4. เลือดออกใต้ตาขาว (subconjunctival hemorrhage)

 • มองเห็นมีเลือดออกใต้ตาขาว ภายหลังการขยี้ตาแรงๆ ไอหรือจามอย่างแรง
 • ตามองเห็นชัดดี

สามารถให้การดูแลรักษาได้

 • ถ้ามองเห็นชัดดี อาการจะหายเองภายใน 2 สัปดาห์
 • ถ้ามีอาการอื่นร่วมด้วย เช่น ตามัว ให้ส่งต่อ

5. ตาแดงรอบๆ กระจกตา (circumocorrneal injection)

 • ปวดศีรษะ ปวดกระบอกตามาก
 • ตามองเห็นไม่ชัด
 • ปิดตา
 • ส่งต่อทันที

6. เยื่อบุตาฉีกขาด (conjuctival tear)

 • ตามองเห็นชัดแก้วตาปกติ
 • หยอดยาปฏิชีวนะ หรือ ป้ายยาปฏิชีวนะแล้วส่งต่อ

7. แก้วตาอักเสบจากแสงยูวี
(UV keratitis)

 • หยอดยาชา
 • ป้ายด้วย eye ointment
 • ปิดตาแล้วส่งต่อ

8. แก้วตาทะลุ (perforated cornea)

 • แก้วตาทะลุ มีเนื้อเยื่อในช่อง ลูกตาหลุดออกมา
 • ห้ามหยอดตา ห้ามป้ายตา ห้ามปิดตา
 • งดอาหารและน้ำ
 • ใช้ที่ครอบตา หรือแว่นตา
 • ให้ยาป้องกันบาดทะยัก (ตามแนวทางมาตรฐาน)
 • ส่งต่อ
Hit Counter