urnurse.net
  ภาวะฉุกเฉิน และการช่วยเหลือเบื้องต้น
 

ภาวะฉุกเฉินทางหู (Ear emergency)

หมายถึง

ภาวะที่เกิดขึ้นแล้วเป็นอันตรายกับหูและการได้ยิน ได้แก่
                1. การได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุหรือถูกทำร้าย
                2. แมลง หรือสิ่งแปลกปลอมเข้าหู
                3. หูอื้อจากการเปลี่ยนแปลงของความดันบรรยากาศเมื่อขึ้นที่สูง หรือดำน้ำ

อาการร่วม/อาการแสดง

การรักษาเบื้องต้น/ส่งต่อ

1 มีบาดแผลฉีกขาดที่ใบหู

 • ทำแผล
 • ให้ยาแก้ปวด
 • ส่งต่อ เพื่อเย็บแผล

2. มีเลือดหรือ CSF ไหล ออกจากหู

 • Absolute bed rest
 • ส่งต่อ

3. สิ่งแปลกปลอมเข้าหู
      3.1 วัตถุต่างๆ เข้าหู ปวดหูมาก

 • ตรวจดูถ้ามองเห็นอยู่ตื้นๆ คีบออกด้วย ear forceps ได้
 • ถ้าคีบไม่ออกหรือมองไม่เห็นให้ส่งต่อ

      3.2 ถ้าเป็นน้ำเข้าหู จะ หูอื้อทันที

สามารถให้การดูแลรักษาได้

 • ใช้น้ำหยอดให้ไปรวมกับน้ำที่ค้างไว้อยู่ แล้วตะแคงหน้าเทออก เช็ดช่องหูให้แห้ง

4. แมลงเข้าหู

 • จะปวดหูมาก ถ้าแมลงยังไม่ตาย จะมีเสียงผิดปกติในหู
 • ให้ส่องไฟฉาย แมลงมีชีวิตอาจคลานออกมาเอง
 • ถ้าแมลงตายอยู่ตื้น ให้คีบออก
 • แมลงยังมีชีวิตอยู่ และไม่เห็นตัว และเยื่อแก้วหูไม่ทะลุให้หยอดหูด้วยน้ำมัน หรือแอลกอฮอล์ 70 % หรือ glycerine borax
 • เมื่อแมลงตายแต่ไม่ออก ควรส่งต่อเพื่อล้างหู (ไม่ควรล้างเอง ยกเว้นได้รับการฝึกหัดมาแล้ว )

5. เยื่อแก้วหูฉีกขาดจากการแคะหู

 • มีอาการหูอื้อ ปวดหู

สามารถให้การดูแลรักษาได้

 • ห้ามหยอดยา แคะหรือล้างหู
 • ให้ยาแก้ปวด
 • ติดตามดูแลต่อเนื่อง ปกติเยื่อแล้วหูจะสามารถติดเองได้ภายใน 3-7 วัน
 • ถ้ามี discharge ไหลออกจากหูให้ส่งต่อ

6. หูอื้อ ปวดหู จากการเปลี่ยนแปลงของแรงดันบรรยากาศ

สามารถดูแลรักษาได้

 • แนะนำให้กลืนหรือทำ valsalva
 • ให้ยาแก้ปวดและยา decongestant (เช่น pseudoephedrine)
 • ถ้าอาการไม่ดีขึ้นให้ส่งต่อ
Hit Counter