urnurse.net
  ภาวะฉุกเฉิน และการช่วยเหลือเบื้องต้น
 

จมน้ำ (Drowning และ Near drowning)


ความหมาย

Drowning หมายถึง การจมน้ำซึ่งผู้ป่วยเสียชีวิตในที่เกิดเหตุ หรือเสียชีวิตภายใน 20 ชม. แรก


สาเหตุ

การลำลักน้ำเข้าปอด การหดเกร็งของกล่องเสียง เป็นผลให้ในช่วงแรกผู้ป่วยมักจะเสียชีวิต จากระบบหายใจล้มเหลว และสมองขาดออกซิเจน

อาการร่วม/อาการแสดง

การรักษาเบื้องต้น/ส่งต่อ

 • หมดสติ ชักเกร็ง
 • ระบบไหลเวียนโลหิต และระบบหายใจหยุดทำงาน
 • ได้รับบาดเจ็บ เช่น กะโหลก ศีรษะ คอหัก มีบาดแผลตามร่างกาย
 • หัวใจเต้นผิดจังหวะ ความดันโลหิตลดลง ช็อก
 • มีการสูดสำลัก (aspiration)
 1. ประเมินความรู้สึกตัว ABCs
 2. ตรวจดูสิ่งแปลกปลอม เช่น ฟันปลอม เศษโคลน เสมหะ เลือด ที่อุตกั้นทางเดินหายใจ ถ้าพบต้องเอาออก
 3. ถ้าระบบหายใจและระบบไหลเวียนโลหิตหยุดทำงาน ให้ทำการช่วยฟื้นคืนชีพ (cardiopulmonary resuscitation)
 4. ให้ออกซิเจน
 5. ให้ความอบอุ่นแก่ร่างกาย
 6. ให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ ถ้ามีความดันโลหิตลดลงหรือมีภาวะช็อก
  • กรณีจมน้ำเค็มให้ Hypotonic solution
  • กรณีจมน้ำจืดให้ isotonic solution  
 7. ให้การดูแลบาดแผล และประเมินอาการบาดเจ็บร่วมถ้าสงสัยว่ามีกระดูกสันหลังหัก (spinal injury) หรือมีการบาดเจ็บที่ศีรษะ (head injury) ให้ดูแลเหมือนกระดูกสันหลังหัก หรือการบาดเจ็บที่ศีรษะ
 8. ส่งต่อไปสถานบริการที่มีความพร้อม
Hit Counter