urnurse.net
  ภาวะฉุกเฉิน และการช่วยเหลือเบื้องต้น
 

แผลไหม้(burn)

หมายถึง

ผิวหนังหรือเนื้อเยื่อที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางด้านสรีรวิทยาจากการถูกเผาไหม้ หรือการได้รับความร้อนจากเปลวไฟ กระแสไฟฟ้า รังสี สารเคมี
การแบ่งความรุ่นแรงของผิวหนังไหม้ พิจารณาจาก

 • ขนาดของแผลซึ่งอาจจะให้กฎเลขเก้า (rules of nine) ในผู้ใหญ่ หรือวิธีของ Lund and Browder ในเด็ก (อาจประเมินโดยกำหนดว่าพื้นที่ 1 ฝ่ามือของผู้ป่วยเท่ากับ 1% ของพื้นที่ผิวหนังของผู้ป่วย)
 • ความลึกของบาดแผลคือ
 • แผลไหม้ระดับหนึ่ง(first degree burn) ลึกถึงชั้นหนังกำพร้า ผิวหนังมีสีแดงบวมเล็กน้อย ปวดแสบปวดร้อน ไม่มีตุ่มน้ำพองใส
 • แผลไหม้ระดับสอง (second degree burn) มีการไหม้ของหนังกำพร้าและชั้นหนังแท้บางส่วน ผิวหนังมีลักษณะตุ่มน้ำพองใส มีสีแดง เจ็บ มีน้ำเหลืองซึม
 • แผลไหม้ระดับสาม (third degree burn) ลึกถึงผิวหนังทุกชั้นรวมทั้งชั้นไขมันใต้ผิวหนัง ผิวหนังมีลักษณะแห้งแข็ง และไม่ยืดหยุ่น หรืออาจมีสีขาวใส เพราะเนื้อเยื่อตายหมด ไม่มีความรู้สึกเจ็บ

อาการร่วม/อาการแสดง

การรักษาเบื้องต้น/ส่งต่อ

 1. แผลไหม้ระดับสองตั้งแต่ 15% ของพื้นที่ร่างกายขึ้นไป
 2. แผลไหม้ระดับสอง หรือ สามบริเวณหน้า มือเท้าถึงอวัยวะเพศ และข้อต่อ
 3. แผลไหม้ระดับสามที่มากกว่า 5% ของพื้นที่ร่างกาย
 4. แผลไหม้ที่เกี่ยวข้องกับระบบหายใจ อันอาจจะเกิดการหายใจขัดข้อง
 5. แผลไหม้จากกระแสไฟฟ้าแรงสูง
 6. แผลไหม้จากสารเคมี
 7. แผลไหม้ในผู้ป่วยที่ช่วยตัวเองไม่ได้ เช่น ทารก ผู้สูงอายุ ผู้ที่เมาสุรา
 8. แผลไหม้ในผู้ที่มีโรคประจำตัว หรือภูมิคุ้มกันบกพร่อง
 9. แผลไหม้ที่มีการบาดเจ็บอื่นร่วม
 10. แผลระดับสองและสาม รวมกันมากกว่า 10% ในคนไข้ อายุต่ำกว่า 10 ปี หรือมากกว่า 50 ปี
 • ประเมินความรู้สึกตัว ABCs
 • ประเมินการบาดเจ็บร่วมอื่นๆ เช่น กระดูกหัก ศีรษะได้รับบาดเจ็บ
 • แผลไหม้ 20% ของพื้นที่ผิวหนังขึ้นไป ต้องให้สารน้ำเพื่อป้องกันภาวะ hypovolemic shock โดยใช้สูตร Parklan
 • ถอดแหวน กำไล นาฬิกา หรือสิ่งที่สวมไว้พอดีกับอวัยวะนั้นออก ป้องกันการบวมของเนื้อเยื่อ หรือเกิดการกดรัด
 • ท้องอืดใส่สายยางเข้าในกระเพราะอาหาร
 • ถ้าแผลไหม้บริเวณอวัยวะสืบพันธุ์ หรือมากกว่า 20 % ของพื้นที่ร่างกาย ต้องใส่สายสวนปัสสาวะคาไว้ เพื่อบันทึกปริมาณปัสสาวะ
 • ใช้สบู่และ NSS ทำความสะอาดบาดแผล
 • ใช้ผ้าชุบน้ำเย็นประคบเพื่อลดการทำลายเนื้อเยื่อ (ในรายที่มีแผลไหม้ ระดับสองที่มากกว่า 10 % ขึ้นไป ไม่แนะนำให้ใช้ผ้าชุบน้ำเย็นประคบ เพราะอาจทำให้เกิดภาวะ hypothermia shock ได้)
 • เอาสิ่งแปลกปลอม หรือเนื้อเยื่อที่สกปรกออก อาจต้องโกนขน เพื่อความสะดวกในการทำความสะอาดแผล
 • ส่งต่อไปสถานบริการที่มีความพร้อม

 

แผลไหม้เล็กน้อยและไม่เข้ากับ ลักษณะดังกล่าวข้างต้น

สามารถให้การดูแลรักษาได้

 • ให้การดูแลบาดแผล
 • ให้ยาแก้ปวด
 • อาจให้ยาปฏิชีวนะเพื่อป้องกันการติดเชื้อ
 • ให้ยาป้องกันบาดทะยัก(ตามแนวทางมาตรฐาน)
 • นัดตรวจซ้ำเพื่อประเมินการรักษา

อ่านบทความที่เกี่ยวข้อง

การดูแลผู้ป่วยแผลไหม้

Hit Counter