urnurse.net
  ภาวะฉุกเฉิน และการช่วยเหลือเบื้องต้น
 

ตกเลือดรุนแรง (Massive blood loss)


หมายถึง

ภาวะที่ร่างกายเสียเลือดมากกว่า หรือเท่ากับ 40% ของปริมาณเลือดในร่างกาย ทำให้เกิดภาวะความดันในโลหิตลดลง (hypovolumic shock มีอาการหัวใจเต้นเร็ว ความรู้สึกตัวเปลี่ยนแปลง) ทำให้อวัยวะต่างๆ ในร่างกานล้มเหลว (organ failure)

สาเหตุของการตกเลือดรุนแรง :

 1. การตกเลือดภายนอก (external hemorrhage) เช่นมีบาดแผล มีเลือดออกทางช่องคลอด
 2. การตกเลือดภายใน (internal hemorrhage) เช่น มีเลือดออกในช่องท้องเลือดออกในทางเดินอาหาร เลือดออกจาการตั้งครรภ์นอกมดลูก กระดูกหักทิ่มหลอดเลือด

อาการร่วม/อาการแสดง

การรักษาเบื้องต้น/ส่งต่อ

 • กระสับกระส่าย เหงื่อออก ตัวเย็น ซึม หน้ามืด วิงเวียน ชัก หมดสติ poor capilliary refill
 • ความดันโลหิตลดลง
 • ปัสสาวะไม่ออก (ไม่มีปัสสาวะ)
 • ได้รับบาดเจ็บ มีบาดแผลตามร่างกาย
 1. ประเมินสภาพผู้ป่วย ความรู้สึกตัว ระบบการหายใจระบบไหลเวียนโลหิต ตำแหน่งหรือสาเหตุที่ทำให้เกิดการเสียเลือด
 2. แก้ไขสาเหตุของการเสียเลือด (เช่น กดบาดแผล หรือการรัดเหนือบาดแผลเพื่อห้ามเลือด หรือการผูกเส้นเลือด) อาการร่วม/ อาการแสดง
 3. ให้สารน้ำชดเชยทางหลอดเลือดดำโดยให้ isotonic solution เช่น Lactated Ringer’s solution LR หรือ NSS  โดยใช้เข็มเบอร์ใหญ่ ถ้าเสียเลือดมากอาจต้องใช้สารน้ำมากกว่าหนึ่งเส้น
 4. ให้ออกซิเจน
 5. ใส่สายสวนปัสสาวะค้างไว้เพื่อดูปริมาณปัสสาวะ
 6. ทำการส่งต่อไปสถานบริการที่มีความพร้อม
Hit Counter