urnurse.net
  ภาวะฉุกเฉิน และการช่วยเหลือเบื้องต้น
 

ผึ้ง ต่อ แตนต่อย (Bee/Wasp/Hornet Sting)

หมายถึง

ผึ้ง ต่อ แตนต่อยจะมีอาการบวมเฉพาะที่ และอาการรุนแรงอื่นๆ จะขึ้นอยู่กับบุคคลว่ามีภูมิไวต่อพิษของแมลงดังกล่าวมากน้อยเพียงใด รวมทั้งจำนวนที่ถูกต่อยด้วย

อาการร่วม/อาการแสดง

การรักษาเบื้องต้น/ส่งต่อ

 1. หมดสติ
 2. ชัก
 3. หายใจลำบาก หัวใจเต้น ผิดปกติ เขียว หอบ คลื่นไส้ อาเจียน เจ็บแน่นหน้าอก เป็นลม
 4. ปวด บวมมาก
 • ประเมินความรู้สึกตัว ABCs
 • ถ้าระบบหายใจและระบบไหลเวียนโลหิตหยุดทำงาน ให้ทำการช่วยฟื้นคืนชีพ(cardiopulmonary resuscitation)
 • รักษาแบบ anaphylaxis
 • ให้ออกซิเจน
 • ให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ
 • ส่งต่อไปสถานบริการที่มีความพร้อม

ถ้าอาการไม่มาก เช่น ปวดบวม เฉพาะที่ระบบไหลเวียนโลหิตระบบหายใจปกติ ไม่มีอาการดังกล่าวข้างต้น

สามารถให้การดูแลรักษาได้

 • ถ้ามีเหล็กในคาอยู่ให้รีบเอาออก เพื่อลดพิษที่อยู่ในถุงน้ำพิษโดยใช้ปลายเข็มสะกิดออก หรือใช้รูปากกา หรือรูลูกกุญแจกดออก
 • ประคบด้วยน้ำเย็น เพื่อลดความเจ็บปวด
 • ทาบริเวณที่ถูกกัดด้วยครีมสเตียรอยด์ หรือ แอมโมเนีย เพื่อลดการอักเสบ
 • ยกแขนขาส่วนที่ถูกต่อยให้สูงเพื่อให้ยุบบวม
 • ให้รับประทานยาแก้ปวด
 • ให้ยาแก้แพ้ในกรณีแพ้ คัน หรือ บวม
 • สังเกตอาการ
 • ถ้าถูกต่อต่อย ให้ติดตามดูอาการไตวายเฉียบพลันใน 24-72 ชั่วโมง

 

Hit Counter