urnurse.net
  ภาวะฉุกเฉิน และการช่วยเหลือเบื้องต้น
 

การหยุดหายใจและระบบไหลเวียนโลหิตไม่ทำงาน (Cardiopulmonary arrest)

หมายถึง

ภาวะที่หัวใจและระบบไหลเวียนทำงาน ทำให้ไม่สามารถส่งเลือดไปสู่ร่างกายได้ทำให้เกิดการตายเฉียบพลัน

สาเหตุ

 1. ศีรษะ และสมองได้รับความกระทบกระเทือนอย่างรุนแรง จนเกิดการกดศูนย์การหายใจ และศูนย์ควบคุมการทำงานของหัวใจที่แกนกลางของสมอง
 2. กระดูกคอหัก ทำให้เส้นเลือดประสาทที่ควบคุมการหายใจได้รับความเสียหาย
 3. มีภาวะเสียเลือดมาก
 4. การบาดเจ็บตามส่วนต่างๆของร่างกาย เช่น ที่ศีรษะ ทรวงอก และไขสันหลังแผลถูกยิง ถูกแทง บาดเจ็บที่ทรวงอก
 5. ไฟฟ้าช็อต จมน้ำ ได้รับสารพิษ หรือได้รับยาเกินขนาด ฯลฯ
 6. มีโรคประจำตัวเดิมเช่นโรคหัวใจโรคปอดโรคไต
 7. ภาวะหลอดเลือดอุดตันเฉียบพลัน เช่น ภาวะลิ่มเลือดอุดตันจากสาเหตุการติดเชื้อ การมีเศษเนื้อเยื่อจากน้ำคร่ำอุดตัน (ภาวะ DIC, emboli)

อาการร่วม/อาการแสดง

การรักษาเบื้องต้น/ส่งต่อ

 • ไม่รู้สึกตัว
 • หยุดหายใจ
 • คลำชีพจรไม่ได้

การดูแลผู้ป่วย กระทำด้วยความรวดเร็ว ร่วมกับการประเมินหาสาเหตุ และให้การแก้ไขสาเหตุในทันทีโดย

 1. จัดให้ผู้ป่วยนอนราบศีรษะต่ำเล็กน้อย ตะแคงหน้าไปด้านใดด้านหนึ่ง
 2. ล้วงเอาสิ่งของในปากออก เช่น เศษอาหาร ฟันหลอม เสมหะ ก้อนเลือด
 3. จัดทำให้ทางเดินหายใจโล่ง โดยใช้วิธี Head tilt chin lift ถ้าผู้ป่วยหมดสติ มีการบาดเจ็บที่คอ หรือสงสัยว่าอาจมีการบาดเจ็บ ที่คอ ควรใช้วิธี Jaw thrust, maneuver
 4. คลายเสื้อผ้าที่สวมออก ให้ความอบอุ่นแก่ร่างกาย โดยใช้ผ้าห่ม
 5. อาจต้องใช้การช่วยเหลือโดยการเป่าปาก ในกรณีที่ไม่มีเครื่องมือ เช่น mask อาจใช้ถุงพลาสติกเจาะรูแล้ววางที่ปากผู้ป่วยก่อน และในปัจจุบัน ได้มีการผลิตอุปกรณ์ที่ช่วยป้องกัน การสัมผัสโดยตรงกับปากของผู้ป่วย คือ mouth to barrier device เช่น Pocket mask หรือ Face shield และ Lite Key@ ซึ่งจะทำให้ผู้ปฏิบัติงานมีความมั่นใจมากยิ่งขึ้น
 6. ขณะกำลังช่วยหายใจ และพบว่า ระบบไหลเวียนไม่ทำงาน ต้องช่วยเหลือโดยนวดหัวใจ (external cardiac massage resuscitation) ตาม Guideline CPR ของ American Heart Association (AHA) International Liasion Committee on Resuscitational (ILCOR) 2005 คือ  ให้เป่าลม 2 ครั้งและทำการนวดหัวใจ 30 ครั้ง ไม่ว่าจะมีผู้ช่วยเหลือ 1 หรือ 2 คน ก็ตาม
 7. อาจต้องใส่ท่อช่วยหายใจ ถ้ามีเครื่องมือและได้รับการฝึกฝนมาแล้ว
  ในกรณีที่ใส่ท่อช่วยหายใจ จะบีบ bag 1 ครั้ง ต่อการนวดหัวใจ 5 ครั้ง และอัตราการนวดหัวใจ 100 ครั้ง /นาที ซึ่งการกดหน้าอกให้ทำตลอดโดยไม่ต้องหยุดกดขณะบีบbag
 8. ให้สารน้ำ isotonic solution ทางหลอดเลือดดำ เพื่อเปิดหลอดเลือดไว้
 9. ให้ adrenaline 1:1,000 ขนาด 0.3-0.5 ml.IV (ตาม standing order)
 10. ทำการส่งต่อไปสถานบริการทีมีความพร้อม
Hit Counter