urnurse.net
  ภาวะฉุกเฉิน และการช่วยเหลือเบื้องต้น
 

สัตว์กัด (Animal bite)

บาดแผล ซึ่งถูกสุนัขกัด ถ้าสุนัขเป็นโรคพิษสุนัขบ้าจะมีเชื้อไวรัสอยู่ในน้ำลาย ทำให้สามารถไปสู่คนได้เมื่อถูกกัด นอกจากนั้นแมวหรือสัตว์เลี้ยงถูกด้วยนมอื่นๆ เช่น ลิง หนู  ค้างคาว ก็สามารถทำให้เกิดโรคได้เช่นกัน

อาการร่วม/อาการแสดง

การรักษาเบื้องต้น/ส่งต่อ

มีอาการร่วมกับอาการข้อใดข้อหนึ่ง ต่อไปนี้

  1. บาดแผลฉีกขาดเหวอะหวะ หรือบาดแผลบริเวณใบหน้า
  2. ถูกกัด ถูกข่วนเป็นแผลเดียว หรือหลายแผลและมีเลือดออก ถูกเลีย หรือมีน้ำลาย ถูกเยื่อเมือก ตา ปาก หรือมีแผล ผิวหนังและสัมผัส เนื้อสมองสัตว์และหรือ ชำแหละซากสัตว์
  3. ถูกงับเป็นรอยช้ำที่ผิวหนัง ไม่มีเลือดออกถูกข่วนที่ผิวหนัง ไม่มีเลือดออกหรือออกเพียงซิบๆ ลูกเลีย น้ำลาย ถูกผิวหนังที่มีแผล รอยถลอก ขีดข่วน
  • ให้การดูแล ล้าง และรักษาแผล
  • ส่งต่อไปสถานบริการที่มีความพร้อม ในการให้ยาป้องกันพิษสุนัขบ้า

ถูกต้องสัตว์ หรือ ป้อนน้ำป้อนอาหาร ผิวหนังไม่มีรอยถลอก

ถกูและสัมผัสน้ำลาย หรือเลือดสัตว์ ผิวหนังไม่มีแผลหรือรอยถลอก

ให้การดูแลรักษาได้

  • ล้างบริเวณสัมผัส
  • ไม่ต้องฉีดวัคซีน

หมายเหตุ : การล้างดูแลแผล
                1. ล้างแผลด้วยน้ำ และสบู่หลายๆครั้ง ผู้ถูกกัดได้รับการปฐมพยาบาลโดยเร็วที่สุดและถ้าแผลลึก ต้องล้างถึงก้นแผล ระวังอย่าให้แผลช้ำ
                2. เช็ดแผลด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ ควรใช้น้ำยาโพวิโดนไอโอดีน หือ ฮิบิเทนในน้ำ ถ้าไม่มีอาจใช้แอลกอฮอล์ 70 % หรือทิงเจอร์ไอโอดีน
                3. ไม่ควรเย็บแผล ถ้าจำเป็นควรรอ 3-4 วัน ยกเว้นเลือดออกมาก หรือแผลใหญ่ให้เย็บไว้หลวมๆ และให้ท่อระบายไว้
                4. พิจารณาให้การป้องกันบาดทะยัก และ ให้ยาปฏิชีวนะเพื่อการติดเชื้อ เช่น arnoxycillin
                5. พิจารณาให้การรักษาตามอาการ เช่น การให้ยาแก้ปวด

อ่านบทความที่เกี่ยวข้อง

วัคซีนและอิมมูโนโกลบุลินป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

Hit Counter