urnurse.net
  ภาวะฉุกเฉิน และการช่วยเหลือเบื้องต้น
 

เจ็บอกจากกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด และภาวะเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน

(Angina pectoris & Acute myocardial infarction)

Angina หมายถึง

อาการเจ็บหน้าอก ที่เกิดจากการขาดออกซิเจนให้กล้ามเนื้อหัวใจ อาจเกิดจากปริมาณออกซิเจนไม่เพียงพอต่อความต้องการ หรือออกซิเจนไม่สามารถลำเลียงไปสู่เซลล์กล้ามเนื้อหัวใจได้ ทำให้เกิดภาวะ hypoxia ของกล้ามเนื้อจำแนกเป็น 3 ชนิด คือ
                1. Stable angina                  อาการเจ็บอกแบบคงที่
                2. Unstable angina             อาการเจ็บอกขณะพัก หรือจำกัดกิจกรรม
                3. Prinzmetal’s angina       อาการเจ็บอกที่เกิดจากหลอดเลือดโคโรนารีหดตัว


ภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน หมายถึง

ภาวะที่กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดไปเลี้ยงอย่างทันที ส่วนมากเกิดจากการอุดตันของหลอดเลือดหัวใจ

อาการร่วม/อาการแสดง

การรักษาเบื้องต้น/ส่งต่อ

 1. ไม่สุขสบาย เหงื่อออก หายใจฝืด
 2. ความดันโลหิตลดลง
 3. ชีพจรผิดปกติ อาจเร็วหรือช้าได้
 4. ช็อก หมดสติ
 • ประเมินความรู้สึกตัว ABCs
 • ให้ออกซิเจน
 • ให้น้ำเกลือเพื่อเปิดเส้นเลือดไว้
 • อมยาไนโตรกลีเซอรีน 50 mg. หรือ ไอโซซอร์ไบต์โมโนไนเทรต
 • เคี้ยวและกลืนยาแอสไพริน (300 mg.) ทันที (กลืน 1 เม็ดก่อน และเคี้ยวแล้วกลืนอีก 1 เม็ด)
 • ถ้าช็อกหรือหยุดหายใจให้ดำเนินการช่วยฟื้นคืนชีพ
 • ส่งต่อไปสถานบริการที่มีความพร้อม
Hit Counter