urnurse.net
  ภาวะฉุกเฉิน และการช่วยเหลือเบื้องต้น
 

การแพ้อย่างรุนแรง (Anaphylaxis)


หมายถึง

ภาวะที่เกิดขึ้นฉับพลัน และเป็นอันตรายต่อชีวิต เกิดจากปฏิกิริยาภูมิคุ้มกันของร่างกายที่มีต่อสิ่งแปลกปลอม ซึ่งเคยเข้าไปกระตุ้นระบบคุ้มกันของร่างกายมาก่อนแล้ว (sensitized) โดยอาจมีอาการเฉพาะที่ (local) หรือมีอาการทุกระบบ (systemic) ก็ได้

สาเหตุ:

 1. การแพ้ยาโดยเฉพาะยาปฏิชีวนะ (เช่น penicillin, sulfonamide group) ยากลุ่ม NSAIDS, อินมูนโกลบูลิน
 2. พิษจากแมลงสัตว์กัดต่อย
 3. การแพ้อาหาร พืช สารเคมี สารที่เป็นโปรตีนต่างๆ
 4. การออกกำลังกาย ความเย็น

อาการร่วม/อาการแสดง

การรักษาเบื้องต้น/ส่งต่อ

 • ผื่นคันตามร่างกายหน้าแดง ตัวแดง
 • ไอจาม คัดจมูก น้ำมูก น้ำตาไหล เสียงแหบ
 • ใจสั่น หายใจไม่อิ่ม อ่อนเพลีย เป็นลม
 • การรับรู้สึกเปลี่ยนแปลง
 • ช็อก เป็นลม หมดสติ เสียชีวิต
 1. ประเมินความรู้สึกตัว ABCs
 2. ถ้าระบบหายใจและระบบไหลเวียนโลหิตหยุดทำงาน ให้ทำการช่วยฟื้นคืนชีพ (cardiopulmonary resuscitation)
 3. ให้ adrenaline 1:1000 ml. ขนาด 0.3 - 0.5 IM, IV. ในเด็กให้ 0.01 ml/kg/dose (standing order)
 4. ให้ออกซิเจน
 5. ให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำโดยใช้ isotonic solution  เพื่อรักษาภาวะความดันโลหิตต่ำลงหรือช็อก และเป็นการเปิดเส้นเลือดไว้สำหรับฉีดยา
 6. ให้ยาแก้แพ้
 7. ถ้ามีอาการ bronchospasm หรือ laryngeal edema ให้ยาพ่นขยายหลอดลม ( ตาม standing order)
 8. ส่งต่อไปสถานบริการที่มีความพร้อม
Hit Counter