urnurse.net
  การตรวจรักษาโรคเบื้องต้น
 

บิดชิเกลลา ( Shigellosis)

พบได้ในคนทุกเพศทุกวัย เกิดจากการรับประทานอาหารที่มีเชื้อแบคทีเรีย shigella เข้าไป

:: อาการ
มีอาการปวดบิดในท้องก่อน ต่อมาจะมีใข้ขึ้น ถ่ายเป็นน้ำ อาจมีอาการปวดศรีษะ ปวดเมื่อยตามตัว คลื่นใส้ อาเจียน ถ่ายรุนแรงมาก จะทำให้อ่อนเพลีย ถ้าอาการท้องเดินทุเลาลง แต่ยังจะมีอาการปวดเบ่งที่ก้น และถ่ายเ็ป็นมูกหรือมีเลือดปน กลิ่นเหม็นไม่มาก ในเด็กอาจจะมีไข้สูง และชักได้

:: สิ่งที่ตรวจพบ

ไข้ 38.5-40 องศาเซลเซียส มีเหงื่อออก ตัวเย็น ชีพจรเบาเร็ว กดเจ็บบริเวณหน้าท้อง


:: การรักษา
  1. ให้ยาปฏิชีวนะ
    • ผู้ใหญ่ Co-trimoxazole ครั้งละ 2 เม็ด วันละ 2 ครั้ง หรือ ampicillin 500 มก. 1 แคปซูล หรือ tetracycline 250 มก.ทุก 6 ชั่วโมง เป็นเวลา 5วัน
    • เด็กให้ Co-trimoxazole น้ำเชื่อม 6 มก. ต่อนำหนักตัว 1 กก. ต่อวัน แบ่งให้วันละ 2 ครั้ง น้ำหนักต่ำกว่า 10 กก. ให้ครั้งละ 1/2 ช้อนชา นำหนัก 10 -16 กก. ให้ครั้งละ 1 ช้อนชา น้ำหนัก 17-23 กก. ให้ครั้งละ 1 ช้อนชาครึ่ง น้ำหนัก 24-32 กก. ให้ครั้งละ 2ช้อนชา (เท่ากับยาเม็ด 1 เม็ด) เป็นเวลา 5 วัน
  2. ให้ยาลดไข้ paracetamol 500 มก. ผู้ใหญ่ให้ครั้งละ 1 เม็ด ทุก 4-6 ชั่วโมง เด็กต่ำกว่า 1 ปี ให้ครั้งละ 1/2 ช้อนชา อายุ 1-4 ปีให้ 1 ช้อนชา อายุ 5-7 ปี ให้ช้อนชาครึ่ง อายุ 8-12 ปี ให้ 2 ช้อนชา
  3. ในกรณีท้องเสีย ถ่ายเป็นน้ำมาก ให้ผงนำตาลเกลือแร่ดื่มแทนน้ำ
  4. ถ้าอาการไม่ดีขึ้นใน 3 วัน ให้รีบส่งพบแพทย์ เพื่อตรวจอุจจาระ หรือ ส่งตรวจทวารหนัก (sigmoidscope)
Hit Counter