urnurse.net
  การตรวจรักษาโรคเบื้องต้น
 

ไอกรน (Pretussis)

เป็นโรคที่พบมากในเด็กอายุ 2-6 ปี เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย Hemophilus pertussis

:: อาการ
ระยะแรกมีไข้ต่ำ ๆ น้ำมูกไหล จามและไอ คล้ายไข้หวัด อาการไอจะเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ ต่อมาจะมีอาการไอติดต่อกันจนตัวงอ หายใจ แทบไม่ทัน เมื่อหยุดไอ จะมีเสียงหายใจเข้ายาว ๆ ดังวู้บ (Whooping cough) มักจะอาเจียน และมีเสมหะออกมาด้วย

:: สิ่งที่ตรวจพบ
 
มักพบอาการคล้ายไข้หวัด ในรายที่ไอรุนแรง หน้าจะเขียว ตาโปนแดง เล้นโลหิตที่คอโป่ง บางคนไอจนเส้นโลหิตฝอยที่ใต้เยื่อบุตาแตก เป็นเป็นปื้นแดงที่ตาขาว และอาจพบรอยบวม ซ้ำ หรือห้อเลือดที่หนังตาด้วย


:: การรักษา
  1. ให้ดื่มน้ำอุ่นมาก ๆ เพื่อให้เสมหะใสและขับออกง่าย
  2. ในกรณีถ้าอาเจียน ควรให้อาหารอ่อนที่ละน้อย และให้ผงน้ำตาลเกลือแร่ดื่มแทนน้ำ

 

Hit Counter