urnurse.net
  การตรวจรักษาโรคเบื้องต้น
 

 

รายการยาที่ใช้ในการรักษาโรคเบื้องต้น

นอกจากขอบเขตและการควบคุมมาตรฐาน ในการตรวจรักษาโรคเบื้องต้นแล้ว สภาการพยาบาลยังได้กำหนด รายการยาที่ใช้ในการรักษาโรคเบื้องต้น สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง และผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง เพื่อจะได้ปฏิบัติภารกิจในการให้บริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ ได้อย่างมั่นใจ และสามารถใช้ยาได้ถูกต้อง ปลอดภัย และเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาพยาบาล โดยได้กำหนดรายการยาไว้ทั้งสิ้น 20 กลุ่ม ดังนี้

ยาแก้ปวด ลดไข้ และยาต้านการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์  (Analgesics, Antipyretic and NSAIDS)

 1. ยาแก้ปวดลดไข้ (Analgesics, Antipyretics)
  • Acetaminophen (Paracetamol),
  • Acetyl salicylic acid (Aspirin)
 2. ยาต้านการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์ (Nonsteroidal Anti inflammatory Drugs)
  • Ibuprofen
ยาแก้แพ้  (Antihistamines)
 • Chlorpheniramine maleate,
 • Cetirizine,
 • Hydroxyzine
ยาลดการบวมของเยื่อบุ (Decongestant)
 • Pseudoephedrine
ยาแก้แพ้เฉียบพลัน / ช็อค (Drug used in Anaphylaxis / Shock) 
 • Epinephrine (adrenaline)

ยาออกฤทธิ์ต่อระบบทางเดินหายใจ (Respiratory Drugs)

 1. ยาแก้ไอ
  • Dextrometrophan,
  • Mixt.  Tussis ,
  • Scill Ammon mixt,
  • Guaifenesin Syr.

ยาระบบทางเดินอาหาร (Gastrointestinal Drugs)

 1. ยาขับลม 
  • M. Carminative,
  • Sodium Bicarbonate,
  • Simeticone
 2. ยาลดกรด (Antacids)
  • aluminium hydroxide and magnesium hydroxide ,
  • Ranitidine
 3. ยาแก้คลื่นไส้อาเจียน (Anti emetics)
  • Dimenhydrinate,
  • Metochopramide (Domperidone)
 4. ยาลดอาการปวดเกร็ง (Antispasmodics)
  • Hyoscine-n-butylaromide (Buscopan)
 5. ยาแก้ท้องผูก (Anticonstipations)
  • Bisacodyl,
  • Magnesium hydroxide (milk of Magnesia)
 6. ยาแก้ท้องเสีย  (Diarrhoea)
  • สารละลายทดแทน (Replacement Solution)  Oral rehydration salts

วิตามิน

 • วิตามินรวม  (Multivitamin)
 • วิตามินบีรวม (B.Complex)
 • วิตามินซี (Vitamin C)
ยาบำรุงโลหิต  
 • Ferrous sulfate,
 • Folic acid
ยาถ่ายพยาธิ (Antihelmintic drugs)   
 • Albendazole,
 • Mebendazole
ยาปฏิชีวนะ (Antibacterial drugs) 
 • Amoxycillin,
 • Penicillin V,
 • Erythromycin,
 • Cotrimoxazole,
 • Dicloxacillin,
 • Doxycycline,
 • Norfloxacin

ยาทาภายนอก

 1. Steriod cream 
  • Triamcinolone acetonide
 2. ยาฆ่าเชื้อรา (Fungicides)
  • Gential violet,
  • Clotrimazole,
  • Ketoconazole,
  • Miconazole,
  • Nystatin
 3. ยาฆ่าหิด, เหา, โลน (Scabicides)
  • Benzyl benzoate (Gposcabicide emul)
 4. ยาแก้คัน (Antipruritics)
  • Calamine lotion
 5. Antiviral cream 
  • Acyclovir cream
 6. ยาป้ายตาปฏิชีวนะ  
  • Oxytetracycline eye ointment
 7. ยาหยอดตาปฏิชีวนะ
  • Tetrahydrozoline + Natazoline (Histaoph eye drop)  ,
  • Keratolytic agent (Salicylic acid)   
 8. ยาทาอื่น ๆ (Other agents) 
  • Methyl salicylate (GPO Analgesic Balm)
ยาสมุนไพร  ได้แก่ 
 • ขมิ้นชัน 
 • ยาเม็ดฟ้าทะลายโจร 
 • ครีมไพ จี ซาล 
 • มะขามแขก 
 • ยาอมมะแว้ง
ยาชาเฉพาะที่ (Local anesthetics) 
 • Lidocaine HCL 2%
น้ำยาฆ่าเชื้อ  (Disinfectant and Antiseptics)
 • Alcohol,
 • Chlorhexidine gluconate (Hibiscrub), 
 • Povidone ioline, 
 • Sodium hypochlorite, 
 • Chlorhexidine cetrimide (Savlon)

กลูโคสและสารน้ำ

 

 • Glucose 50%, 
 • D5% NSS, 
 • D5% N/2, 
 • Lactate Ringer’s Solution,
 • 0.9% NSS

ยาคุมกำเนิด

                              

 • ยาเม็ดคุมกำเนิด ทั้งชนิดฮอร์โมนรวม และเฉพาะโปรโตเจน
 • ยาฉีด  ได้แก่  Depo-Provera (DMPA)
สารวินิจฉัย
 • Pregnancy test specific for HCG
 • Urine strip
 • ชุดตรวจสอบน้ำตาลในเลือดจากปลายนิ้ว
กลุ่มยาที่ใช้ในกรณีให้ยาเพิ่มเติม แก่ผู้ป่วยโรคเรื้อรังต่าง ๆ (refill) 
 • ยาลดความดันโลหิต 
 • ยาเบาหวาน 
 • ยาลดไขมัน 
 • ยารักษาโรคเกาต์ 
 • ยารักษาโรคหืด 
 • โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง  
 • ยารักษาโรคหัวใจขาดเลือด 
 • ยาคลายกังวล 
 • ยาไมเกรน
ยาปฏิชีวนะต่อต้านเชื้อรา 
 • Mycostatin Oral Suspension
Vaccine 
 • Immunoglobulin 
 • Rabies Vaccine
ดังนั้น พยาบาลผู้ที่ให้การรักษาพยาบาลเบื้องต้นทุกคน ต้องตระหนักถึงอันตรายที่อาจเกิดกับผู้ป่วยเป็นสำคัญ หากพิจารณาว่าเกินขอบเขตความสามารถของตน จะต้องมีการส่งผู้ป่วยต่อเพื่อการรักษาที่ถูกต้อง และทำตามขั้นตอน เพื่อส่งเสริมระบบส่งต่อผู้ป่วยให้ได้ผลมากขึ้น

 

 

Hit Counter