urnurse.net
  การตรวจรักษาโรคเบื้องต้น
 

หัดเยอรมัน (German Measle)

เป็นโรคที่พบได้บ่อยทั้งเด็กและผู้ใหญ่ ซึ่งจะมีอาการไข้ออกผื่นคล้ายหัด แต่ถ้าเกิดในหญิงตั้้งครรภ์ในระยะ 3 เดือนแรก เชื่ออาจจะแพร่กระจายสู่ทารกในครรภ์ทำให้พิการได้ สาเหตุเกิดเชื้อไวรัส (Ruballa Virus) ติดต่อโดยการไอ จาม หรือหายใจรดกัน

:: อาการ
มีไข้ต่ำ ๆ น้ำมูกไหล ไอ ผืนจะขึ้นในวันเดียวกับที่มีไข้ หรือหลังจากมีไข้ 1-2 วัน โดยเริ่มจากหน้า ลำตัว แขนขา จะเกิดขึ้นทั่วตัวภายใน 24 ชั่วโมง และผื่นจะหายไปภายใน 1-2 วัน เมื่อผื่นหายแล้วจะไม่มีรอยแต้มสีน้ำตาล อาการทั่วไปมักไม่ค่อยรุนแรง

:: สิ่งที่ตรวจพบ
 
ไข้ 37.5-38.5 องศาเซลเซียส ผื่นเล็ก ๆ กระจายทั่วตัว คลำต่อมน้ำเหลืองบริเวณ Suboccipital และ Post auricularจะโต

:: การรักษา
  1. ให้ดื่มน้ำมาก ๆ พักผ่อนให้เพียงพอ
  2. ให้ยาลดไข้ Paracetamol ทุก 4-6 ชั่วโมง
  3. ในกรณีที่มีผื่นคันให้ยาทาแก้ผื่นคัน Calamine Lotion ทาบริเวณผื่นคัน
  4. ถ้ามีอาการน่าสงสัย พบในหญิงตั้งครรภ์ ในระยะ 3 เดือนแรกควรแนะนำให้พบแพทย์
Hit Counter