urnurse.net
  การตรวจรักษาโรคเบื้องต้น
 

มาลาเรีย (Malaria)

เป็นโรคที่พบบ่อยในบริเวณที่มีภูมิประเทศเป็นป่าเขา สาเหตุเกิดจากเชื้อ Plasmodiam falciparum และPlasmodium vivax โดยมี ยุงก้นปล่อง Ampheles เป็นพาหะนำโรค

:: อาการ
ในระยะ 2-3 วันแรก ผู้ป่วยจะมีอาการปวดศรีษะ ครั่นเนื้อครั่นตัว คล้ายอาการ ไข้หวัดใหญ่ ต่อมาจะมีอาการไข้จับสั่นเป็นเวลา อาจเป็น วันละครั้ง หรือวันเว้นวัน หรือวันเว้นสัปดาห์ ซึ่งมีระยะอาการจับไข้เป็น 3 ระยะ ดังนี้
 
ระยะหนาว (Cold stage) มีอาการหนาวมาก สั่นเกรง และไข้เริ่มขึ้น ปวดศรีษะ ผิวหนังซีด อาจมีคลื่นไส้ อาเจียน เบื่ออาหาร ปัสสาวะน้อย กินเวลา 15-60 นาที
 
ระยะร้อน (Hot Stage) ไข้จะสูงขึ้น ประมาณ 40 องศาเซลเซียส ปวดศรีษะปวดลึกเข้าไปในกระบอกตา หน้าตาแดง กระสับกระส่าย เพ้อ กระหายน้ำ ใจสั่น อาจมีคลื่นไส้ อาเจียน ปวดกระดูก และกล้ามเนื้อ ในเด็กอาจเกิดอาการชักได้ กินเวลาประมาณ 2 ชั่วโมง
 
ระยะเหงื่อออก (Sweating stage) ไข้จะเริ่มลด มีเหงื่อออกชุ่มทั่วตัว เริ่มปวดบริเวณขมับก่อน จะรู้สึกอ่อนเพลีย กินเวลาประมาณ 1 ชั่วโมง
 
มาลาเรียชนิด Falciparum อาจจะพบอาการแทรกซ้อน เช่นหมดสติ ชัก ตัวเหลือง ตาเหลือง ท้องเดิน ถ่ายเป็นมูกเลือด ปวดบวม ซีด ปัสสาวะสีดำ

:: สิ่งที่ตรวจพบ
ไข้สูง 40 องศาเซลเซียส หน้าตาแดง มีอาการซีด เหลือง ม้ามโต (คลำได้ในปลายสัปดาห์ที่ 2) อาจมีตับโต
 
ปัสสาวะมีสีแดง เข้มเหมือนน้ำโคล่า ในรายขึ้นสมองอาจเพ้อ ชักไม่รู้สึกตัว
 
เจาะเลือดทำ thick blood film พบเชื้อมาลาเรีย


:: การรักษา
  1. ถ้าหากสงสัย / ถ้าผู้ป่วยมีภาวะช็อก ให้รีบส่งแพทย์
  2. ให้ดื่มน้ำมาก ๆ
  3. ให้ยาลดไข้ Paracetamol 500 มก. ทุก 4-6 ชั่วโมง)

 

Hit Counter