urnurse.net
  การตรวจรักษาโรคเบื้องต้น
 

เล็ปโตสไปโรซิส (Leptospirosis)

เป็นโรคที่พบบ่อยในคนที่มีอาชีพที่ต้องย่ำน้ำ สาเหตุเกิดจากเชื้อแบคทีเรีย Leptospira ซึ่งจะมีอยู่ในไตสัตว์ และติดต่อกับคนโดยการ กินอาหารหรือดื่มน้ำ หรือเดินลุยน้ำ อาบน้ำที่ปนเปื้อนปัสสาวะของสัตว์เหล่านี้ และเชื้อจะเข้าทาง เยื้อบุจมูก ปาก หรือบาดแผล

:: อาการ
มีไข้สูงเฉียบพลัน ปวดศรีษะมาก ปวดเมื่อยตามตัว โดยเฉพาะ ตรงบริเวณน่อง มีอาการ ตาแดง เจ็บคอ เบื่ออาหาร อาเจียน ท้องเดิน ปวดท้องทั่ว ๆ ไป หลังจากมีไข้ 2-3 วัน จะมีอาการตาเหลือง มีจุดแดงจ้ำเขียวขึ้นตามผิวหนัง มีเลือดออกที่เยื้อบุตาขาว อาจไอ อาเจียน หรือถ่ายปัสสาวะเป็นเลือด อาจมีภาวะไตวายเฉียบพลัน หรือเยื้อหุ้มสมองอักเสบ

:: สิ่งที่ตรวจพบ
 
ไข้สูง (39- 40 องศาเซลเซียส ตาแดง ปวดกล้ามเนื้อน่องมากเวลาใช้มือบีบ ตับมักโต และกดเจ็บ มีอาการตัวเหลือง มีจุดแดงจ้ำเขียว ตามผิวหนัง ชีพจรเต้นไม่สม่ำเสมอ


:: การรักษา
  1. ถ้าหากสงสัยให้รีบส่งแพทย์ โดยด่วน
Hit Counter