urnurse.net
  การตรวจรักษาโรคเบื้องต้น
 

ไข้เลือดออก (Hemorrhagic fever)

เป็นโรคที่พบบ่อยในเด็กอายุ 2-10 ปี สาเหตุจากเชื้อไวรัส Dengue กับ Chigunkunya ซึ่งส่วนใหญ่และจะเกิดจากเชื้อ Dengue โดยมียุงลาย Aedes aegyti เป็นพาหะนำโรค

:: อาการ
อาการของโรคไข้เลือดออกจะแบ่งออกเป็น 3 ระยะ ดังนี้
ระยะไข้สูง ผู้ป่วยจะมีไข้สูงอย่างเฉียบพลัน ซึม หน้าตาแดง ปวดศรีษะ กระหายน้ำ มักมีอาการเบื่ออาหาร และอาเจียนร่วมด้วยเสมอ บางคนอาจปวดท้องบริเวณใต้ลิ้นปี่ หรือ ชายโครงขวา อาจมีอาการท้องผูกหรือถ่ายเหลว ประมาณวันที่ 3 ของไข้อาจมีผื่นแดงขึ้นตามแขนขาและลำตัว ไม่คัน บางคนอาจมีจุดเลือดออก มีลักษณะเป็นจุดแดงเล็ก ๆ หรืออาจเป็นจ้ำเขียวขึ้นตาม ใบหน้า แขน ขา ซอกรักแร้ ใน ระยะไข้สูงนี้จะใช้เวลาประมาณ 4-7 วัน
 
ระยะเลือดออกและช็อก จะเกิดในช่วงระหว่างวันที่ 3-7 อาการไข้จะเริ่มลดลง แต่กลับมีอาการปวดท้องและอาเจียนบ่อยขึ้น อาจอาเจียนเป็นเลือด เลือดกำเดาไหล ซึมมากขึ้น กระสับกระส่าย ตัวเย็น มือเท้าเย็นเหงื่อออกมาก ปัสสาวะน้อย มักเกิดภาวะช็อกตามมา ระยะนี้จะใช้เวลา 24-72 ชั่วโมง
 
ระยะฟื้นตัว ถ้าผู้ป่วยผ่านภาวะช็อก หรือผ่านภาวะวิกฤตแล้ว ก็จะฟื้นตัวสู่สภาวะปกติ รวมระยะเวลาตั้งแต่เริ่มต้นเป็นจะไม่เกิน 10 วัน

:: สิ่งที่ตรวจพบ
 
ในระยะไข้สูง (39-40 องศาเซลเซียส )จะไม่ค่อยมีอาการไอหรือน้ำมูกไหล อาจตรวจพบจุดแดงขึ้นตามแขน หน้า ขา ในเพดานปาก กระพุ้งแก้ม หรือลิ้นไก่ มีคอแดงบ้างเล็กน้อย อาจมีอาการกดเจ็บบริเวณท้องใต้ลิ้นปี่ หรือใต้ชายโครงด้านขวา คลำพบตับโต
 
การทดสอบ Toueniquet ส่วนใหญ่จะให้ผลบวก ตั้งแต่วันที่ 2 ของไข้ โดยมีจุดเลือดออกมากกว่า 10 จุด ในวงกลมเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 นิ้ว
 
ในระยะเลือดออกและช็อก พบผู้ป่วยกระสับกระส่าย ปากเขียว ตัวเย็น เหงื่อออกมาก ชีพจรเต้นเร็ว ความดันโลหิดต่ำ จนบางครั้งอาจจะวัดไม่ได้

 

:: การรักษา

  1. ถ้าอาการไม่รุนแรง ให้ผู้ป่วยพักผ่อนให้มาก ๆ ใช้ผ้าชุบน้ำเช็ดตัวบ่อย ๆ ให้อาหารอ่อน และให้ดื่มน้ำมาก ๆ
  2. ให้ยาลดไข้ Paracetamol ทุก 4-6 ชั่วโมง (ห้ามใช้ Aspirin เพราะอาจทำให้เลือดออกได้ง่าย )
  3. ถ้าผู้ป่วยมีภาวะช็อกหรือเลือดออก ให้รีบส่งแพทย์ โดยด่วน
Hit Counter