urnurse.net
  การตรวจรักษาโรคเบื้องต้น
 

กระเพาะอาหารอักเสบ (Gastritis)

เกิดขึ้นบ่อยในทุกวัย แต่มักพบในผู้ใช้แรงงาน ที่ซื้อยาแก้ปวดที่มีส่วนผสมของ aspirin มารับประทานเป็นประจำ หรือในคนที่ชอบรับประทานอาหารรสจัด ส่วนเกิดจากเชื้อโรค ก็อาจพบได้แต่ค่อนข้างจะน้อย

:: อาการ
คลื่นใส้ อาเจียน ปวดเสียดแน่นตรงบริเวณใต้สิ้นปี่ อาจมีไข้ ท้องเดินร่วมด้วย


:: การรักษา
  1. งดน้ำและอาหาร จนกว่าอาการคลื่นใส้ อาเจียนจะหายไป ถ้าอาการดีขึ้นให้อาหารน้ำ และอาหารอ่อนตามลำดับ
  2. ให้ยาลดกรด Almagel หรือ Alum milk หรือ Aludrox
    • ผู้ใหญ่คร้งละ 1-2 ช้อนโต๊ะ (เม็ด)
    • เด็กครั้งละ 1/2 -1 ช้อนโต๊ะ (เม็ด) ทุก4-6 ชั่วโมง
  3. เมื่อมีไข้ให้ยาลดไข้ paracetamol 500 มก. ครั้งละ 1 เม็ด ทุก 4-6 ชั่วโมง
  4. ถ้าอาการรุนแรงมาก ให้รีบส่งพบแพทย์
Hit Counter