urnurse.net
  การตรวจรักษาโรคเบื้องต้น
 

อาหารเป็นพิษ (Food poisoning)

พบได้ทั่ว ๆ ไป ส่วนใหญ่มักจะเกิดขึ้นเป็นหมู่ในผู้ที่ร่วมรับประทานอาหารด้วยกัน

สาเหตุเกิดจากอาหารมีการปนเปื้อนของเชื้อแบคทีเรีย staphylococcus aureus , streptococcus , salmonella หรือ clostidium botulinum

:: อาการ
ขึ้นอยู่กับชนิดของเชื้อแบคทีเรียที่ผู้ป่วยได้รับ

จากเชื้อ staphylococcus aureus มักจะปนเปื้อนอาหารประเภทขนมจีน สลัด นำปลาหวาน ฯลฯ หลังรับประทานอาหาร เข้าไป ผู้ป่วยจะมีอาการคลื่นใส้ อาเจียน ปวดบิดในท้องเป็นพัก ๆ ถ่ายอุจจาระเป็นน้ำ ส่วนมากจะไม่มีอาการไข้

:: การรักษา

  • ให้ยาแก้ท้องเดิน Kaolin หรือ Bismuth soda ผู้ใหญ่ครั้งละ 1-2 ช้อนโต๊ะ เด็ก 1-2 ช้อนชา ทุก 4-6 ชั่วโมง
  • ถ้าถ่ายเหลวมาก ให้ผงน้ำตาลเกลือแร่ดื่มแทนน้ำ ซึ่งอาการจะค่อย ๆ หายเองภายใน 1-2 วัน
  • ไม่ควรให้ยาปฏิชีวนะ เพราะสาเหตุท้องเดิน เกิดจากพิษของเชื้อโรค ไม่ใช่ตัวเชื้อโรค

 

จากเชื้อ streptococcus ซึ่งมักจะ ปนเปื้อนอาหารประเภทเนื้อสัตว์ต่าง ๆ หลังจากรับประทานเข้าไป 4 - 12 ชั่วโมงจะมีอาการไข้สูง หนาวสั่นคลื่นใส้อาเจียน ปวดบิดในท้องเป็นพัก ๆ ถ่า่่ยอุจจาระเป็นน้ำ

:: การรักษา
  • ให้การดูแลเช่นเดียวกับ อาหารเป็นพิษจากเชื้อ staphylococcus aureus และในกรณีไข้สูงให้ยาลดไข้ paracetamol 500 มก. ครั้งละ 1 เม็ด ทุก 4-6 ชั่วโมง

จากเชื้อclostidium botulinum เป็นเชื้อแบคทีเรีย ที่พบในอาหารกระป๋อง หลังจากรับประทานเข้าไป 8-36 ชั่วโมง มีอาการวิงเวียน คลื่นใส้อาเจียน ปากแห้ง คอแห้ง เจ็บในคอ ปวดบิดในท้อง ท้องเดิน

ในรายที่เป็นมาก พิษของเชื้อจะทำลายระบบประสาท ทำให้มองเห็นภาพเป็น 2 ภาพ กลืนน้ำลายไม่ได้ น้ำลายฟูมปาก หายใจไม่ได้เนื่องจาก กล้ามเนื้อที่ช่วยหายใจเป็นอัมพาต

:: การรักษา
  • หากสงสัยให้รีบส่งแพทย์โดยเร็ว
Hit Counter