urnurse.net
  การตรวจรักษาโรคเบื้องต้น
 

คอตีบ (Diphtheria)

เป็นโรคติดต่อที่เกิดขึ้นอย่างเฉียบพลัน และรุนแรง เกิดจากเชื้อ Corynbacterium diphtheriae ส่วนมากติดต่อโดยการ ไอ จาม หายใจรดกัน

:: อาการ
มีไข้ต่ำ ๆ ปวดศรีษะ ครั่นเนื้อครั่นตัว เจ็บคอเล็กน้อย รู้สึกกลืนลำบาก คลื่นไส้ อาเจียน อาจมีไอเสียงแหบ หายใจลำบาก ตัวเขียว

:: สิ่งที่ตรวจพบ
 
ไข้สูง 38.5-39 องศาเซลเซียส หายใจหอบ ชีพจรเต้นเร็ว
 
ตรวจพบแผ่นฝ้าสีขาวปนเทา คล้ายเศษผ้าสกปรก ติดอยู่บนทอนซิล คอหอยและลิ้นไก่ เขี่ยออก ทำให้มีเลือดออกได้ คอบวม ต่อมน้ำเหลืองที่คอมักจะโต


:: การรักษา
  1. ถ้าสงสัยให้รีบส่งแพทย์โดยด่วน เพื่อให้การวินิจฉัยโรค
  2. ในรายที่หายใจลำบาก อาจจะต้องเจาะคอช่วยหายใจ
Hit Counter