urnurse.net
  การตรวจรักษาโรคเบื้องต้น
 

ข้ออักเสบชนิดติดเชื้อ (Septic arthitis)

เกิดจาการติดเชื้อจากผิวหนังอักเสบ แล้วลุกลามเข้าข้อ หรือเชื้อมาตามกระแสโลหิตเข้าไปอักเสบภายในข้อ อาจลุกลามไปส่วนต่าง ๆ ของข้อต่อ เยื่อบุ กระดูกอ่อน กระดูกแข็ง

:: อาการ
ไข้สูงทันที ครั่นเนื้อครั่นตัว บางรายมีอาการไข้หนาวสั่น ปวดเมื่อยทั้งตัว ต่อมา 2-3 วัน ข้อใดข้อหนึ่งจะอักเสบเฉียบพลันและรุนแรง ข้อที่พบติดเชื้อได้บ่อยได้แก่ ข้อเข่า ข้อมือ และข้อศอก ตามลำดับ ผู้ป่วยมักจะปวดข้อมากจนเดินไม่ได้ หรือไม่ยอมแตะต้องเคลื่อนไหวข้อนั้น ๆ การติดเชื้ออาจแพร่กระจายไปหลาย ๆ ข้อ และส่วนประกอบ ของข้อจะถูกทำลายมากขึ้น จนเสียหายใช้งานไม่ได้อีกต่อไป หรือเกิดภาวะกระดูกติดเชื้อ มีหนองไหลจากกระดูก บางรายจะเกิดภาวะโลหิตเป็นพิษ เนื่องจากโรคแพร่กระจายมาก ทำให้ผู้ป่วยช็อกและถึงแก่กรรมได้

:: สิ่งที่ตรวจพบ
 
มีไข้ ข้อบวม
 
การตรวจทางห้องปฏิบัติการ โดยการเจาะเลือดไปเพาะเชื้อ แต่วิธีที่แน่นอนที่สุดคือ การเจาะเอาน้ำหรือหนองจากข้อที่อักเสบ ไปย้อมดูเชื้อโรคหรือเพาะเชื้อ
 
การตรวจภาพรังสีของข้อ ในระยะแรกมักจะพบแค่ข้อบวมหรือมีน้ำ ต่อมาจะพบว่ากระดูกอ่อน หรือกระดูกแข็งบริเวณข้อถูกทำลาย


:: การรักษา

  1. ให้ยาแก้ปวดลดไข้ Aspirin ครั้งละ 2-3 เม็ด วันละ 3-4 ครั้ง
  2. ให้ยาปฎิชีวนะ Pen v. 50,000 ยูนิต/กก./วัน หรือ 400,000 ยูนิตวันละ 4 ครั้ง ทุก6 ชั่วโมง
  3. รีบส่งต่อแพทย์เพื่อการการวินิจฉัยโรค และรับการรักษาต่อไป
  4. หลังจากข้อหายอักเสบแล้ว แนะนำให้ทำกายบริหารเพื่อให้กล้ามเนื่อรอบ ๆ ข้อมีสมรรถภาพดีขึ้น และเพื่อให้ข้อหายยึดติด
Hit Counter