urnurse.net
  การตรวจรักษาโรคเบื้องต้น
 

โรคเกาต์ (Gouty arthritis)

เป็นโรคทีพบบ่อยในผู้ป่วยชายมากกว่าหญิง ในอัตราส่วน 10 ต่อ 1 อายุ ที่พบโรคนี้ได้บ่อย คือตั้งแต่ 40 ปีขึ้นไป
        

สาเหตุเกิดจากมีกรดยุริคคั่งในร่างกาย กรดยูริคจะแปรสภาพเป็นผลึกยูเรต ตกตะกอนตามเนื้อเยื่อชนิดต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่กระดูกอ่อน เยื่อบุข้อ เส้นเอ็น พังผืด ใต้ผิวหนังและในเนื้อไต ผลึกยูเรตที่ตกเข้าไปในข้อ จะทำให้เกิดการอักเสบของข้ออย่างเฉียบพลัน แบบเป็น ๆ หาย ๆ

:: อาการ
มีการอักเสบของข้อ ที่พบบ่อยที่สุดได้แก่ ข้อเท้า หัวแม่เท้า และเข่า ระยะแรกมักจะเป็นข้อเดียว และการอักเสบจะเกิดขึ้นภายหลังการดื่มเหล้า ออกกำลังกาย หรือเดินสะดุด การอักเสบจะรุนแรงและเฉียบพลัน จนผู้ป่วยเดินไม่ได้ หรือขยับข้อนั้น ๆ ไม่ได้เลย ในช่วง2-3 วันแรก ต่อมาจะค่อย ๆ ทุเลาลงและหายเป็นปกติ
 
ระยะการปวดข้อจะ เป็นบ่อยขึ้น และระยะเวลาที่ปวดจะยาวนานออกไป จนเป็นแบบเรื้อรัง อาการปวดจะรุนแรงและทรมาน อาจมีการอักเสบของข้อหลาย ๆ ข้อ พร้อมกันทั้งมือและเท้า แขนและขา ระยะนี้ผู้ป่วยจะสังเกตว่าเริ่มมี ปุ่ม หรือก้อนนูนขึ้นบริเวณใกล้ข้อที่เคยอักเสบ และก้อนโตขึ้นเรื่อย ๆ อาจแตงคล้ายแป้งดินสอพอง หรือชอล์ค มีการติดเชื้อ ทำให้โครงสร้างต่าง ๆ ของข้อผิดรูปร่าง และอาจมีอาการของไตวายร่วมด้วย
 

:: สิ่งที่ตรวจพบ

ข้อบวม อาจพบตุ่มโทไฟ (tophi) บริเวณที่อักเสบบ่อย ๆ รวมทั้งที่หู
 
การตรวจทางห้องปฏิบัติการ การตรวจเลือดจพบว่ากรดยูริคสูงเกิน 8 มก.ถ้าเป็นเรื้อรังนาน 10-12 ปี อาจตรวจ พบหน้าที่ของไตผิดปกติ หรือมีภาวะไตวาย
 
การตรวจโดยการเจาะเอาน้ำจากข้ออักเสบ หรือจากปุ่มนูนที่อยู่ใต้ผิวหนังไปตรวจ หาลักษณะจำเพาะของผลิตยูเรต เป็นวิธีที่วินิจฉัยโรค ได้แน่นอน
 
การตรวจทางรังสีของข้อ ระยะมีการอักเสบเฉียบพลัน มักไม่มีความผิดปกติ นอกจากลักษณะบวม ภาพรังสีจะเปลี่ยนแปลงเมื่อเป็นอยู่นาน ๆ อาจพบว่ากระดูกอ่อนถูกทำ ลาย กระดูกแข็งมีลักษณะแหว่ง เนื่องจากผลึกยูเรตเข้าไปแทนที่

:: การรักษา
  1. ถ้าอาการไม่เกิน 24-48ชั่วโมง ให้ยาเม็ด Colchicine ขนาด 0.6 มก.ครั้งแรกให้ 1-2 เม็ด แล้วให้ซ้ำอีกครั้งละ 1 เม็ด ทุก 1ชั่วโมง เป็นเวลา 8 ชั่วโมง ต่อจากนั้นให้ 1 เม็ด ทุก 2 ชั่วโมง จนกว่า จะหายปวด อาการปวดข้อจะหายภายใน 24-72 ชั่วโมง (ผู้ป่วยอาจเกิดอาการท้องเสีย จากฤทธิ์ข้างเคียงของยา colchicine)
  2. ถ้าไม่มี colchicine หรือข้ออักเสบนานเกิน 48 ชั่วโมง อาจให้ยาแก้ปวดข้อ indimethacin (25 มก.) หรือ ibuprofen 200 มก .ครั้งแรก 2 เม็ด แล้วให้ 1 เม็ด ทุก 6 ชั่วโมง จนกว่าจะหาย ไม่ควรให้ยานานเกินกว่า 3 วัน และควรให้กินยา antacid ครั้งละ 1-2 ช้อนโต๊ะ ร่วมด้วย
  3. ไม่ควรให้ยาลดกรดยูริค ในขณะที่ข้ออักเสบ เพราะทำให้ข้ออักเสบหายช้ากว่าที่ควร
  4. ห้ามนวด หรือ ใช้ยาทาถูข้ออักเสบ มิฉะนั้นข้อจะอักเสบอยู่เรื่อย ๆ
  5. ระหว่างไม่มีอาการปวดข้อ ควรให้ Colchicine และยาลดกรดยูริค กินเป็นประจำวันละ 1-2 เม็ด เพื่อควบคุมอาการ
  6. หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหาร ที่มียูริคสูง เช่น เครื่องในสัตว์ หน่อไม้
  7. หลีกเลี่ยงการใช้ยาระงับการอักเสบ ที่มีฤทธิ์ระคายเคืองกระเพาะอาหาร
  8. ในรายที่รักษาแล้วอาการไม่ดีขึ้น หรือไม่ชัดเจน ควรแนะนำให้ไปพบแพทย์
Hit Counter